Beschermd wonen

Beschermd wonen is het bieden van een veilige woonomgeving en begeleiding aan mensen met een psychische aandoening (ZZP GGZ categorie C) of verstandelijke beperking.

(Mensen met een lichamelijke beperking kunnen contact opnemen met het Centrum Indicatie Zorg (CIZ). Daar kunt u een aanvraag doen voor een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De aanleiding voor beschermd wonen kan zijn dat iemand, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen, zich niet zelfstandig kan redden zonder de directe nabijheid van 24 uur per dag toezicht of ondersteuning.

Als u beschermd wilt wonen, kunt u contact opnemen met het sociaal Meldpunt. U kunt daar aangeven waarom u beschermd wilt wonen. De medewerkers denken met u mee of ze u verder kunnen helpen.

Kunt u zelfstandig wonen, maar heeft u hierbij ondersteuning nodig? Ook hiervoor zijn mogelijkheden. U woont dan in onze gemeente met toezicht en begeleiding. Er zijn dus mensen die opletten of u wel goed voor uzelf zorgt. En die u helpen waar u het nodig hebt. Bijvoorbeeld om te leren goed met geld om te gaan. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het Sociaal meldpunt.