Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Iedereen heeft weleens hulp of ondersteuning nodig. Vaak kunt u daarvoor terecht bij familie, vrienden of buren. Maar soms is professionele ondersteuning nodig. Denkt u hierbij aan:

  • Rolstoel
  • Lokaal verplaatsen met een vervoermiddel
  • Aangepaste woonvoorzieningen
  • Hulp bij het huishouden
  • Begeleiding en dagbesteding

Deze ondersteuning kunt u bij de gemeente aanvragen. De wet die we hiervoor gebruiken is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving. De uitvoering van deze wet is uitbesteed aan de gemeente Rheden.

Een deel van de ondersteuning wordt geleverd door Incluzio Rheden. Deze welzijnsinstelling werkt ook voor de gemeente Rozendaal.

Voor meer informatie: zie bij ‘Sociaal Meldpunt en Incluzio Rheden’.