Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen moeten vanaf hun vijfde jaar verplicht naar school. De leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt.


De kwalificatieplicht is een verlenging van de leerplicht. De kwalificatieplicht houdt in dat jongeren tot hun achttiende verjaardag verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een Vwo, Havo of mbo-niveau 2 diploma.

Jongeren in de leeftijd van achttien tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de RMC wet- en regelgeving (RMC= Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Op het moment dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim of van dreiging tot uitval, worden deze jongeren door school bij de RMC-consulent gemeld. Het doel is schooluitval van jongeren te voorkómen en hen een goede positie te geven op de arbeidsmarkt.

Contactgegevens

De leerplicht is ondergebracht bij Regionaal Bureau Leerplicht Midden Gelre. Telefoonnummer 026 – 37 7 4 963.