Leerlingenvervoer

Ouders van schoolgaande kinderen zorgen er meestal zelf voor dat hun kind op school komt.
In sommige situaties is dat moeilijk. Bijvoorbeeld als het kind een handicap heeft of als de school erg ver van huis ligt.
Misschien is er dan een voorziening leerlingenvervoer van de gemeente mogelijk.

De gemeente Rozendaal heeft de uitvoering van het leerlingenvervoer uitbesteed aan gemeente Rheden. Dit betekent dat een medewerker van de gemeente Rheden onderzoekt of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten van leerlingenvervoer.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente Rheden.