Adviesraad Sociaal domein

Adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie

De adviesraad cliënten- en inwonersparticipatie van de gemeenten Rheden en Rozendaal – ook wel de adviesraad sociaal domein genoemd – wordt gevormd door een onafhankelijke groep inwoners die de gemeenten Rheden en Rozendaal adviseren over hun sociale beleid en de uitvoering ervan.

Gemeenten hebben wettelijke taken die voortkomen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en voor een deel de Wet publieke gezondheid. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten over ontwikkelingen, beleidsvorming en uitvoering van het sociale beleid. Naast zorg en maatschappelijke ondersteuning gaat het dan bijvoorbeeld over jeugdhulp, werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.

De adviesraad komt op voor de belangen van (kwetsbare) inwoners in onze gemeenten, is de spreekbuis voor deze inwoners en geeft hen een stem. De leden van de adviesraad hebben ieder hun eigen achterban in de samenleving.

Wilt u in contact komen met de adviesraad? Dat kan via de ambtelijk secretaris door telefonisch contact op te nemen of te mailen.