Hulp bij het zoeken naar werk/re-integratie

Als u een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangt, krijgt u hulp bij het zoeken van werk.
De gemeente Rheden stelt namens onze gemeente een persoonlijk loopbaantraject voor u samen, waarmee u uw kans op het vinden van werk vergroot. Dit gebeurt in overleg met u.

Zo kan een sollicitatietraining of computercursus onderdeel uitmaken van dit traject. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van de gemeente Rheden.