Uitkering voor een zelfstandige

Bent u zelfstandige en heeft u een uitkering nodig? Dan zijn er voor u mogelijkheden:

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen Bbz heeft u misschien recht op een uitkering voor levensonderhoud of een bedrijfskapitaal. De bijstandsverlening voor zelfstandigen wordt voor maximaal twaalf maanden verleend. Het Bbz voor het levensonderhoud is een renteloze lening. Voor de lening van het bedrijfskapitaal betaalt u wel rente.

  • Startende ondernemers
  • Gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen
  • Oudere zelfstandigen met een bedrijf dat geen toekomst meer heeft
  • Zelfstandigen die hun bedrijf willen stoppen

Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Voor oudere zelfstandigen vanaf 55 jaar met financiële problemen zijn er andere mogelijkheden. Naast het Bbz, bestaat de IOAZ-uitkering. De IOAZ is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau. Deze uitkering kan alleen aangevraagd worden vóór beëindiging van het bedrijf.

Contact

Als u meer wilt weten over financiële ondersteuning van zelfstandigen en/of als u een aanvraag wilt indienen, kunt u contact opnemen met de gemeente Rheden.

U kunt ook kijken op de website van het  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.