Gemeentelijk Stembureau

Vaststelling door gemeentelijk stembureau

Na het sluiten van de stembussen op 22 november om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen. Als alle stemmen geteld zijn legt elk stembureau dit vast in een verslag. Dit heet een proces-verbaal. De uitslag op basis van de eerste telling is een voorlopige uitslag. Op grond van de Kieswet hebben belangstellenden het recht om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen. Overigens zijn belangstellenden ook welkom tijdens de openingstijden van het stembureau. Vanzelfsprekend is het maken van aantekeningen, foto’s, video’s en/of filmopnamen niet toegestaan en mag het proces niet worden gehinderd.

Op 23 november om 09.00 uur komen de leden van het gemeentelijk stembureau bij elkaar in het gemeentehuis, Kerklaan 1, Rozendaal. Zij controleren de processen-verbalen in de gemeente. Als daar fouten in staan komt er een hele of gedeeltelijke hertelling van het betreffende stembureau.

Aan het einde van de openbare zitting op 23 november stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente Rozendaal vast. U mag bij de telmomenten en de vaststelling van de uitslag door het gemeentelijk stembureau aanwezig zijn.