Gemeentelijk Stembureau

Vaststelling door gemeentelijk stembureau

Na het sluiten van de stembussen op 15 maart om 21.00 uur starten de stembureaus met het tellen van de stemmen. Als alle stemmen geteld zijn legt elk stembureau dit vast in een verslag. Dit heet een proces-verbaal. De uitslag op basis van de eerste telling is een voorlopige uitslag.

Op 16 maart om 09.00 uur komen de leden van het gemeentelijk stembureau bij elkaar in het gemeentehuis, Kerklaan 1, Rozendaal. Zij controleren de processen-verbalen in de gemeente. Als daar fouten in staan komt er een hele of gedeeltelijke hertelling van het betreffende stembureau.

Aan het einde van de openbare zitting op 16 maart stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezing binnen de gemeente Rozendaal vast. U mag bij de telmomenten en de vaststelling van de uitslag door het gemeentelijk stembureau aanwezig zijn.