Hart van Velp

Zorgbedrijf Hart van Velp

Samenwerking Hart van Velp en gemeente Rozendaal

Bij de verkiezingen van maart 2023 hebben twee Prokkel duo’s geholpen om de kiezers in Rozendaal de weg naar de stemhokjes te wijzen. Er is meteen een klik ontstaan en de medewerkers van Hart van Velp helpen nu met invouwen van een mailing voor alle Rozendalers.

We hopen dat we gezamenlijk nog meer kunnen samenwerken. Het voelt als een waardevolle match! Meer informatie over Hart van Velp vindt u hier.

Medewerker van Hart van Velp

Invouwen

Hard aan het werk in het atelier van Hart van Velp.