In de Roos 15 december 2023

Weer (bijna) een jaar bijna voorbij

In de donkere dagen voor Kerst is Rozendaal is feestelijk versierd. Alle lichtjes buiten zijn een prachtig gezicht. Het geeft warmte in deze tijd. We naderen het einde van 2023. Het was een bewogen jaar. Wereldwijd: door oorlogen en crises, met klimaatproblematiek en hitterecords die sneuvelen. Nationaal: met grote vraagstukken rond migratie, verduurzaming, stikstof en woningbouw, de val van het Kabinet en daarop volgende verkiezingen. En lokaal, in ons eigen dorp, onder andere door de realisatie van onze opvanglocatie De Bosrank, een plek waar ruim 50 Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk veilig thuis hebben gevonden. In tijden van onrust en zelfs in de milde economische recessie waar we in beland zijn, blijken mensen meer geld uit te geven aan kerstversieringen, zo las ik vanochtend. We hebben behoefte aan warmte, sfeer en rust. We trekken ons terug in huis, met degenen die ons lief zijn.

Ook ik kijk uit naar de feestdagen. Maar ik heb ook nu al weer zin in het volgend jaar. Een jaar waarin wij als uw college van B&W, ondersteund door onze organisatie, ons met evenveel energie als altijd gaan inzetten voor ons mooie groene kasteeldorp. We luiden het jaar graag met u in bij de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 8 januari. Komt u samen met ons het glas heffen ? De uitnodiging treft u elders in In de Roos aan.

Graag neem ik u mee in enkele ontwikkelingen die dit jaar voor mij markeren. Ontwikkelingen die zichtbaar maken hoe wereldwijze vraagstukken ook bij ons een plek krijgen.

2023: buurtuitvoeringsplan voor de energietransitie

De invloed van de mens op het klimaat is steeds groter. Dat gaat ten koste van de leefgebieden van dieren en planten. We krijgen vaker last van extreem weer. Het veranderend klimaat kan nadelig zijn voor onze gezondheid. Denk aan luchtwegproblemen door luchtvervuiling, of meer allergieën. Door veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag kunnen infectieziekten meer kans krijgen. Ook ons erfgoed wordt bedreigd door klimaatverandering. Denk aan monumenten die funderingsschade oplopen door droogte. Allemaal zaken die wereldwijd spelen, maar ons ook lokaal raken. Daarom werken we al enkele jaren aan een energieneutraal Rozendaal in 2050.

Belangrijke stap in 2023 vormde het proces op weg naar een Buurtuitvoeringsplan voor drie buurten. Daar is gekeken waar kansen liggen voor duurzame warmte in plaats van gas. Elders in deze In de Roos vertelt wethouder Van der Pas er meer over. Wat mij raakte in dit proces was de samenwerking met inwoners uit de betrokken buurten en specifiek met de leden van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal. Wát een kennis en energie zit er in die groep!

Duurzaamheid en de energietransitie zijn ingewikkelde thema’s, zoals ook de Werkgroep Duurzaam Rozendaal aangaf bij de raadsinformatieavond eerder deze maand. Ik citeer hen gedeeltelijk: veel betrokkenen, veel afhankelijkheden, complexe nieuwe technologieën. Een rijksoverheid die een opdracht geeft aan gemeenten (‘van het gas af’), waarbij uiteindelijk u, als inwoner, in actie moet komen. Vraagstukken waarvan de kosten (investeringen!) nú gedaan moeten worden en die zich pas in de (verre) toekomst terugverdienen voor de samenleving als geheel.

Want hoe mooi zou het zijn als onze achter-achterkleinkinderen niet gehinderd worden door de effecten van verdroging van onze Posbank, door toenemend natuurbrandgevaar en (drink)watertekort. Hoe mooi als onze kindskinderen niet te maken krijgen met verdere vervuiling van lucht en water en de schadelijke effecten op hun gezondheid. Dat moeten we voor ogen houden, het lange termijn doel waarvan we weten dat we het elkaar kunnen bereiken. Ook in 2024 gaat het college van B&W aan de slag met activiteiten op weg naar een duurzaam Rozendaal, samen met de werkgroep en samen met u.

2023: een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Rozendaal

De Bosrank: zo heet de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal die in april 2023 de deuren openden. Enkele maanden daarvoor lieten we als college van B&W u weten dat wij het noodzakelijk vonden om ook in ons dorp mensen op de vlucht een tijdelijk goed onderkomen te bieden. De locatie zit sinds april voortdurend zo goed als vol. Het leven wordt voor alle ruim 50 mensen geleefd, met vaak wat meer hobbels en bobbels dan mogelijk bij u en mij het geval is. Dat is niet verwonderlijk in een situatie met oorlogstrauma’s, ver verwijderd van thuis. Het team op locatie is dus belangrijk, waarbij we sturen op zelfredzaamheid.

Praktisch werken we aan aantal verdere verbeteringen, bijvoorbeeld meer verlichting bij de entree van de locatie, de toevoeging van een kleine fietsenstalling en een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het terrein. Ook sociaal gebeurt er het nodige. We ondersteunen bewoners bij de zoektocht naar passend werk. Vluchtelingenwerk komt op locatie en biedt hulp bij allerlei juridische vragen van inwoners. We zien nog te veel schoolverzuim bij de kinderen, dus binnenkort komt ene leerplichtambtenaar een avond organiseren voor de ouders. (De leerplicht is in Oekraïne anders georganiseerd en men denkt cultureel anders over wel of niet naar school gaan.)

Om omwonenden te blijven betrekken bij ontwikkelingen op en rond de locatie, hebben we een omwonendenbijeenkomst gepland op dinsdagavond 19 december. Op basis van signalen hebben we de kring van omwonenden iets breder getrokken dan bij vorige bijeenkomsten. Alle genodigden hebben inmiddels een uitnodiging per brief thuis gekregen.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog voort. Een veilige haven voor gevluchte Oekraïners is hard nodig. Gelukkig hebben wij in Rozendaal ruim 50 vluchtelingen een goede plek kunnen bieden. Dat doen we tot 1 oktober 2024. De vraag is wat we daarna willen, als samenleving en als gemeentebestuur. De noodzaak is onverminderd. Die vraag pakken we in 2024 met u op.

2023: sámen met u!

De vrijwilligers die actief zijn op De Bosrank. Vrijwilligers bij de Plusbus Rheden & Rozendaal, bij de stichting STOER (die senioren ondersteunt in langer thuis wonen), bij MVT Rheden & Rozendaal (mantelzorg en vrijwillige thuishulp), in De Serre van Rozendaal. De vrijwilligers van de Oranjevereniging die een fantastische Koningsdag organiseren. De werkgroep Duurzaam Rozendaal, met de vrijwilligers in de Kindertuin, de energiecoach en tuincoaches. De vrijwilligers die de Sinterklaasviering op het voorplein van het kasteel mogelijk maken*. De vrijwilligers die zich inzetten voor het ZOOM! Kamermuziekfestival, het Muziek aan Huis Festival Velp-Rozendaal en zo veel mensen meer: wij maken samen ons dorp. Ik weet het zeker, dat doen we ook in 2024.

Mede namens het college van B&W,
Ester Weststeijn
Burgemeester