Melden van fouten in het proces-verbaal

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten van Gelderland? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau in Arnhem.

Voor meldingen van fouten gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslag) kunt u voor de waterschappen uw melding doen bij:

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt bij 1 van de waterschappen? Dan meldt u dit bij het betreffende waterschap: 
•    Een fout melden bij waterschap Rijn en IJssel  
•    Een fout melden bij waterschap Vallei en Veluwe