Bericht burgemeester

In de Roos d.d. 3 februari 2023

Rozendaal maakt ruimte voor Oekraïense vluchtelingen

Rond 1 april 2023 opent een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Rozendaal. Dit besluit heeft het college van B&W op 31 januari 2023 genomen. Op 1 februari 2023 is dit met de gemeenteraad besproken. U heeft hierover op 2 februari een brief in de brievenbus gehad. Ik geef u bij deze graag nog wat meer achtergrondinformatie.

De vraag

Voor u als inwoner een grotendeels onzichtbaar proces, voor het bestuur al een tijdje een belangrijk thema: hoe kunnen ook wij in ons dorp een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?

Het Rijk heeft elke Veiligheidsregio gevraagd om duizenden opvangplekken te realiseren. In de Veiligheidsregio Gelderland-Midden (15 gemeenten in een brede kring rond Arnhem-Ede), moeten we 3.500 plekken beschikbaar stellen. Alle gemeenten om ons heen verzetten bergen om dit voor elkaar te krijgen. Daarmee komen we als regio een heel eind, maar de 3.500 plekken hebben we niet voor elkaar. Op dit moment zijn er in onze regio zo’n 2.400 plekken beschikbaar om Oekraïeners op te vangen. Dat aantal wisselt; er komen nieuwe locaties bij, andere locaties sluiten. De bezettingsgraad ligt (landelijk) voortdurend (ruim) boven de 90%. Er komen ook nog steeds nieuwe vluchtelingen ons land binnen.

En wij dan?

Rozendaal heeft tot nu toe niet kunnen voorzien in enige vorm van opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dat begrijpt u als inwoner, en dat begrijpen onze partners in de regio ook: wij hebben geen hotels of vakantieparken, we hebben geen leegstaande kantoorpanden, geen onbebouwd terrein op een industrieterrein of te ontwikkelen gebied. We zijn een bescheiden groene woonkern, ingeklemd tussen beschermd natuurgebied en andere gemeenten. Maar ook wij hebben ons deel bij te dragen. Het is aan ons om de handschoen op te pakken: hoe kan het wél? Het beantwoorden van die vraag vroeg tijd en vasthoudendheid. Wij zijn als college van B&W blij dat het gelukt is. Dat we slachtoffers van de oorlog een helpende hand toe kunnen steken.

Het antwoord

Na een proces waarbij meerdere locaties zijn afgewogen, hebben we gekozen voor de in onze ogen meest geschikte locatie: een onbebouwde stuk grond aan De Del, blauw-gearceerd in onderstaand kaartje. Velen van u zullen dit stukje grond nooit bewust gezien hebben. Het is omzoomd door bomen en heggen en aan het zicht onttrokken.

Kaartje van De Del voor opvanglocatie Oekraïners

We plaatsen op dit terrein ca. 26 noodwoningen, voor maximaal 55 vluchtelingen uit Oekraïne. We beogen de locatie rond 1 april 2023 te openen, mogelijk zelfs één of twee weken eerder. Dit is afhankelijk van de vorderingen van de werkzaamheden, die binnenkort gaan starten. De sluitingsdatum van de locatie is gezet op 1 oktober 2024. Het gaat dus om een opvanglocatie die maximaal 18 maanden geopend is. Eventueel eerder sluiten kan, bijvoorbeeld – laten we het hopen – als de situatie in Oekraïne daar aanleiding toe geeft en mensen naar hun huis kunnen terugkeren.

Wilt u helpen of wilt u meer weten?

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is nu al bijna een jaar lang een enorme opgave. Het vraagt veel van ons, maar het vraagt nog meer van Oekraïners om hun huis en haard te verlaten. Dat ook onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op wil vangen spreekt voor mij als burgemeester voor zich. Er is nog altijd sprake van een noodsituatie. Mensen verlaten door de oorlog alles wat ze hebben en verdienen een goede plek in ons land én dus ook in onze gemeenschap. Dat doe je voor elkaar in tijden van nood, uit zorg voor elkaar. Ik weet dat velen van u ook zo denken. Ik weet dat velen van u willen helpen. Sommigen van u hebben wellicht al concrete ideeën. Wij horen alle suggesties graag.

Ik kan ook me voorstellen dat u vragen heeft. Onze website www.rozendaal.nl/oekraine-rozendaal/ bevat meer informatie inclusief een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. We vullen dit steeds aan met nieuwe informatie. Mocht u met ons in gesprek willen, dan bent u van harte welkom op één van de twee inloopmomenten volgende week in het gemeentehuis:

  • Maandag 6 februari 20.00 tot 21.30 uur en
  • Dinsdag 7 februari 16.00 tot 17.30 uur

U kunt natuurlijk ook op andere momenten contact met ons opnemen. Dat kan via oekraine@rozendaal.nl en 026 – 38 43 666.

Zorg voor elkaar

Ik kijk er naar uit om de tijdelijke nieuwe bewoners van ons dorp welkom te heten. Bewoners die waarschijnlijk niets liever willen dan terugkeren naar hun eigen dorp of stad in Oekraïne. Tot het zo ver is, mogen ze bij ons rekenen op een warm welkom. Daarbij vertrouw ik op de kracht van u als inwoner, van maatschappelijke organisaties en van de gemeente. Wij zetten er samen met u graag de schouders onder.

Namens het college van B&W,
Ester Weststeijn
Burgemeester