In de Roos 17 maart 2023

Opvang Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal

In de afgelopen weken bent u via diverse kanalen geïnformeerd over de voortgang van de groen– en opbouwwerkzaamheden op het braakliggende terrein aan de Del. Op dit terrein komen 26 noodwoningen voor circa 55 vluchtelingen uit Oekraïne.

Ontvangst vluchtelingen

Wij kunnen u nu informeren dat de Oekraïense vluchtelingen vanaf maandag 24 april opgevangen gaan worden. Door onder andere vertraging van materialenaanvoer uit het buitenland gaat de opvanglocatie een paar weken later open dan gepland.

Open dag: 22 april

De zaterdag vóór de komst van de Oekraïense vluchtelingen – zaterdag 22 april – bent u als inwoner van Rozendaal welkom een kijkje te komen nemen op het terrein en in de noodwoningen. Zo kunt u zich een beeld vormen van hoe de situatie op het terrein zelf is, en hoe de vluchtelingen straks met elkaar leven. Het programma van de Open dag op zaterdag 22 april wordt later bekend gemaakt. U bent nu alvast van harte uitgenodigd.

  • Omwonenden hebben donderdagavond 16 maart een brief hierover ontvangen. Deze brief leest u hier

Vrijwilligers

Maandagavond 6 maart vond een informatiebijeenkomst plaats voor inwoners die een handje willen helpen bij de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Maar liefst 33 inwoners waren aanwezig. Iedereen wil zich graag inzetten. In april volgt een 2e bijeenkomst op de locatie aan de Del. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Inrichting locatie

Op onze liveblog www.rozendaal.nl/actueel/liveblog/ vindt u een plantekening van de inrichting van het terrein. De plantekening is uitgebreid besproken met de leden van de tijdelijke klankbordgroep. Wij danken allen voor hun input.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt blijven mailen naar oekraine@rozendaal.nl of bellen met 026 – 38 43 666.