In de Roos 26 april 2024

Opvanglocatie ‘De Bosrank’ blijft langer open

De gemeente Rozendaal heeft besloten om de gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne ‘De Bosrank’ te continueren tot in ieder geval 4 maart 2025. Indien de rijksoverheid de kosten van de opvang blijft vergoeden, blijft de locatie open tot 4 maart 2026.

Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne en het grote aantal vluchtelingen in ons land blijft opvang van ontheemden noodzakelijk. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gemeenten gevraagd om de opvang tot 4 maart 2026 te continueren. Het college van B&W wil verantwoordelijkheid blijven dragen en heeft daarom besloten om de gemeentelijke opvanglocatie ‘De Bosrank’ langer open te houden. Voor een kleine gemeente als Rozendaal drukken de kosten van de opvanglocatie fors op de gemeentebegroting. Over de vergoeding van de kosten is vanuit het Rijk is op dit moment duidelijkheid tot 4 maart 2025. Daarom is besloten om de opvang in ieder geval tot dat moment open te houden. Indien er voldoende financiële zekerheid is, blijft De Bosrank nog een jaar langer open, tot 4 maart 2026.

Het besluit over continuering van de opvang is genomen na raadpleging van verschillende betrokkenen, waaronder buren, omwonenden, overige inwoners van Rozendaal, medewerkers van de gemeente, maar ook bewoners en begeleiders van de opvanglocatie. Uit een enquête onder alle Rozendaals huishoudens kwam naar voren dat, soms onder specifiek genoemde voorwaarden, 92% van de Rozendalers aan de gemeente adviseert om de huidige tijdelijke opvang te continueren. De betrokkenheid van Rozendalers bij het onderwerp is groot: 27% van de huishoudens vulde de enquête in. Bij deze danken we iedereen hartelijk voor zijn of haar reactie, door het invullen van de enquête en/of deelname aan een van de drie dialoogsessies.

Burgemeester Weststeijn: “De ellende in Oekraïne is nog altijd niet voorbij. Huizen en hele steden zijn vernield en de toekomst is voor veel Oekraïners onzeker. In tijden van oorlog wil ook Rozendaal vluchtelingen een veilig tijdelijk thuis bieden. Dat doen we nu al een jaar en dat gaat goed. We merken dat vele Rozendalers net zoals het college van B&W vinden dat we niet weg kunnen kijken van mensen in nood. Juist daarom hebben we besloten De Bosrank nog een tijd langer open te houden.”