In de Roos 7 juli 2023

Nieuws uit ‘De Bosrank’

Update met nieuwtjes en bijzonderheden vanuit de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Bewonersoverleg

Net als in ieder ‘huishouden’ is het belangrijk om af en toe stil te staan bij de manier waarop je samen leeft. In de buurten in Rozendaal doen we dat via ‘Buurt aan Tafel’. Ook de Bosrank heeft iets dergelijks nodig. Op 30 juni vond daarom een bewonersoverleg plaats. Een goed overleg, waarin bleek dat de meeste mensen het goed naar hun zin hebben en een ritme vinden in het dagelijks leven, inclusief school en werk. De huisregels zijn nog eens doorgesproken. Belangrijk, juist nu ook steeds meer mensen werken, is dat het stil is tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends. Er is gesproken over roken (alleen buiten) en over het belang van het schoonhouden van alle ruimtes. Bewoners spraken met elkaar en met de woonbegeleiders over hoe ze elkaar goed aan kunnen spreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt, om onderling prettig en veilig samen te leven.

Daarnaast kwam een scala aan praktische verzoeken aan de orde, bijvoorbeeld dat het fijn zou zijn als er vaker een tolk aanwezig is. Daarnaast is er behoefte aan sportactiviteiten (bijvoorbeeld ook een ‘fitness stok’ op het terrein zelf) en zijn er bijvoorbeeld vragen over hoe het werkt als de geleende fiets kapot gaat. Er is gesproken over de Banenmarkt die in de Roskam plaatsvindt, en over de buurt BBQ van 12 juli. Kortom: een goed overleg, dat vast herhaald gaat worden.

Oproep: spullen gezocht

De volgende items worden nog gezocht:

  • Vishengels met bijbehorende accessoires
  • Schilderspullen voor kinderen
  • Spullen om sieraden mee te kunnen maken
  • Lappen stof om kleren/gordijnen e.d. van te kunnen maken
  • 2 naaimachines + garen/naalden (en is er iemand die hierbij kan/wil helpen?)
  • Tafeltennisnetje, -batjes en -balletjes (of heeft iemand misschien nog een tafeltennistafel staan?)
  • Een mountainbike voor een jongen van 7

Verder zoeken we voor een mevrouw die moeilijk ter been is nog een hulpmiddel. Het liefst een scootmobiel, of anders een rolstoel en/of een rollator. Heeft u nog iets staan? We zijn er blij mee! Mail ons via oekraine@rozendaal.nl.

Buurt BBQ

Op 12 juli vindt een buurtbarbecue plaats. Deze is bedoeld voor bewoners, direct omwonenden en alle vrijwilligers die actief zijn op De Bosrank. De bedoeling is dat iedereen in een ontspannen sfeer, met een (vegetarisch) stokje van de BBQ erbij en een ijsje toe, kennis met elkaar kan maken en een gezellige avond heeft. Iedereen die welkom is heeft een uitnodiging van de gemeente ontvangen.

Parkeerverbod rond inrit

Op 4 juli heeft het college van B&W een verkeersbesluit genomen, met het doel om daarmee parkeren direct rond de inrit van De Bosrank (dus direct tegenover en pal naast de Del 1) te verbieden. De aanleiding voor dit besluit is overleg met de brandweer over de brandveiligheid. Tijdens een locatiebezoek heeft de brandweer geconstateerd dat bij een calamiteit de locatie moeilijk toegankelijk is voor bluswagens als er auto’s in de berm tegenover of pal naast de inrit geparkeerd staan.

Om die reden heeft de brandweer verzocht om een parkeerverbod in de berm in de omgeving van de inrit. Het verkeersbesluit van het college wordt nu gedurende zes weken ter inzage gelegd, met de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen (zie de publicatie elders in deze In de Roos).

Bewoners en bezoekers parkeren vanzelfsprekend zo veel mogelijk op de parkeerplaatsen die op het terrein zelf ter beschikking zijn. Het is wel mogelijk dat het parkeerverbod ertoe leidt dat omwonenden verderop aan de Del en aan de Mr. Van Hasseltlaan vaker auto’s voor hun huis geparkeerd kunnen zien staan. Het gaat dan vooral om auto’s van de mensen die werken op de locatie (denk aan de woonbegeleiders), soms om leveranciers of onderhoudsmensen en om eventuele bezoekers van de bewoners van de locatie. We rekenen op uw begrip.
Wanneer u daadwerkelijk overlast of hinder ondervindt, vragen we u dit door te geven via oekraine@rozendaal.nl.

Wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat uw uitrit geblokkeerd is, kunt u 24/7 bellen met de locatietelefoon: 06 – 22 67 30 90.