Omwonendenbrief (Rozendaal)

Onderwerp: opvanglocatie Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal

Datum: 02-02-2023 (bezorgd per post bij omwonenden Rozendaal)

Beste omwonende(n),

Graag informeren we u over het feit dat er in Rozendaal rond 1 april 2023 een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen geopend gaat worden. Dit besluit heeft het college van B&W op dinsdag 31 januari 2023 genomen. Op woensdagavond 1 februari 2023 is dit met de gemeenteraad besproken.

Zoektocht

Zoals u wellicht weet is het gemeentebestuur al lange tijd op zoek naar een geschikte opvanglocatie voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal. De gekozen opvanglocatie ligt dicht bij uw woning. We vinden het belangrijk om u daarom als eerste op de hoogte te brengen. U leest in deze brief ook hoe u persoonlijk en op een moment dat het u past met ons in contact kunt komen en uw vragen kunt stellen.
Naast u als direct omwonende(n) worden vandaag ook alle overige inwoners van Rozendaal geïnformeerd. Zij ontvangen een algemene informatiebrief.

De Del

Na een proces waarbij meerdere locaties zijn afgewogen hebben we gekozen voor de in onze ogen meest geschikte locatie: het onbebouwde stuk grond aan De Del, blauw-gearceerd in onderstaand kaartje:

Kaartje van De Del voor opvanglocatie Oekraïners

Noodwoningen

Op het perceel aan De Del worden maximaal 26 noodwoningen geplaatst. Deze noodwoningen zullen er ongeveer uitzien als op de foto hieronder:

Noodwoningen

Rondom de noodwoningen worden voorzieningen gerealiseerd. Daarbij kunt u denken aan sanitair, keukens, was- en droogruimte en een opslagruimte voor bijvoorbeeld buitenspeelgoed. De noodwoningen bieden plaats aan maximaal 55 vluchtelingen uit Oekraïne. Of dit mensen zijn die nét uit Oekraïne gevlucht zijn, of mensen die vanuit een andere tijdelijke locatie naar onze gemeente doorstromen, is op voorhand niet te zeggen. Het zal gaan om een gemengde groep mensen van alleenstaanden en gezinnen.

Werkzaamheden

Binnenkort starten de werkzaamheden om de opvanglocatie in te richten. De locatie moet namelijk geschikt gemaakt worden voor het plaatsen van de noodwoningen en het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen. Denk daarbij aan het deels verwijderen van groen, het plaatsen en inrichten van de noodwoningen, etc. U kunt binnenkort dus mogelijk werkverkeer zien passeren en/of het geluid van de werkzaamheden horen. We proberen eventuele overlast die dit oplevert uiteraard tot het minimum te beperken. Heeft u opmerkingen of klachten, of ervaart u overlast, dan kunt u hier altijd melding van maken bij de gemeente via 026 – 38 43 666.
Mailadres: oekraine@rozendaal.nl.

Planning

We beogen de locatie rond 1 april 2023 te openen, mogelijk zelfs één of twee weken eerder. Dit is afhankelijk van de vorderingen van de werkzaamheden. De sluitingsdatum van de locatie is gezet op 1 oktober 2024. Het gaat dus om een opvanglocatie die maximaal 18 maanden geopend is. Eventueel eerder sluiten kan, bijvoorbeeld als de situatie in Oekraïne daar aanleiding toe geeft en mensen naar hun huis kunnen terugkeren.

Drie inloopbijeenkomsten

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Of dat u goede ideeën heeft, of mogelijk nu al uw hulp wilt aanbieden. Onze website bevat een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. We vullen dit steeds aan met nieuwe informatie. Daarnaast organiseren we ook drie inloopbijeenkomsten op verschillende momenten van de dag.

U bent van harte welkom hier uw vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. De eerste bijeenkomst is vanavond, donderdag 2 februari tussen 19.30 en 21.00 uur. Omdat we ons realiseren dat dit voor u heel kort dag is, zijn er nog twee inloopbijeenkomsten gepland: 1x ’s avonds en 1x ’s middags:

  • Maandag 6 februari 20.00 tot 21.30 uur
  • Dinsdag 7 februari 16.00 tot 17.30 uur

De drie inloopbijeenkomsten vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Kerklaan. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Persoonlijk contact

Mocht geen van deze drie momenten u passen, of mocht u graag in beslotenheid nog een vraag willen stellen of een opmerking willen maken, dan kunt u altijd een afspraak maken. Dit kan met de burgemeester persoonlijk, of met één van de medewerkers. Het gesprek kan telefonisch, via een digitale bespreking of desgewenst bij u thuis plaatsvinden.

Een afspraak maken kan via: oekraine@rozendaal.nl of via 026 – 38 43 666.
U kunt dan vragen naar onze bestuurssecretaresse Thea Beelen.

Actuele informatie via website

Op de gemeentelijke website informeren we u onder andere over de vorderingen in de opbouw van de locatie. Het webadres is www.rozendaal.nl/oekraine-rozendaal/. Hier staat ook meer informatie en een lijst met veel gestelde vragen.

Telefonisch of per e-mail

Tot slot kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen via: 026 – 38 43 666 . U kunt uw vragen per e-mail stellen via: oekraine@rozendaal.nl.

Slotwoord van burgemeester Ester Weststeijn: “we doen het samen”

“De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is nu al bijna een jaar lang voor andere Europese landen en voor Nederland een enorme opgave. Het vraagt veel van ons, maar het vraagt nog meer van Oekraïners om hun huis en haard te verlaten. Dat ook de gemeente Rozendaal Oekraïense vluchtelingen op wil vangen spreekt voor mij voor zich. Er is nog altijd sprake van een noodsituatie in Oekraïne. Mensen verlaten door de oorlog alles wat ze hebben en verdienen een goede plek in ons land én dus ook in onze gemeenschap. Dat doe je voor elkaar in tijden van nood, uit zorg voor elkaar. Het is voor ons als kleinste gemeente van het vasteland – als woonkern ingeklemd tussen beschermd natuurgebied en andere gemeenten – niet eenvoudig gebleken om een gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. Ik ben blij dat het gelukt is, dat we slachtoffers van de oorlog kunnen helpen.

We willen een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de opgave die onze Veiligheidsregio heeft, passend bij de draagkracht van ons dorp. Ik kijk er naar uit om de tijdelijke nieuwe bewoners van ons dorp welkom te heten. Bewoners die waarschijnlijk niets liever willen dan terugkeren naar hun eigen dorp of stad in Oekraïne. Tot het zo ver is, mogen ze bij ons rekenen op een warm welkom. Daarbij vertrouw ik op de kracht van u als direct omwonende(n)/inwoner, van maatschappelijke organisaties in ons dorp en van de gemeente. We zetten er samen met u graag de schouders onder, om hen tijdelijk bij ons van onderdak te voorzien.”

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal