De griffier

De griffier van de gemeente Rozendaal is Klaas Schaap. De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de raadsleden en de fractievoorzitters bij hun werkzaamheden.

Bij de griffie kunt u terecht voor:

  • Vragen over de gemeenteraad
  • Raadsvergaderingen en inspraak
  • Gebruik maken van spreekrecht

Contact

U kunt contact opnemen met de griffier via griffie@rozendaal.nl of 026 – 38 43 666.