Demonstratie op openbare plaats

Een demonstratie of manifestatie is een groep mensen die in het openbaar bij elkaar komt, al dan niet in een optocht. De groep doet dit om anderen hun standpunt op religieus, politiek of maatschappelijk gebied duidelijk te maken.

Een demonstratie moet een vreedzaam karakter hebben en de meningsuiting staat voorop. Een demonstratie kan op elke openbare plaats gehouden worden in de vorm van een betoging, vergadering of andere bijeenkomst.

Aanvraag (kennisgeving)

U kunt een demonstratie schriftelijk melden, dat wil zeggen per brief of e-mail.  U moet 48 uur van te voren de demonstratie schriftelijk melden. U kunt uw e-mail sturen naar gemeente@rozendaal.nl
De gemeente kan in het belang van de openbare orde en veiligheid voorschriften geven voor uw demonstratie of optocht.

Afhandeling door de burgemeester

Voorafgaand is geen toestemming nodig. Wel moet de burgemeester tijdig worden geïnformeerd. Zij is verantwoordelijk voor de openbare orde in de gemeente en beoordeelt of die door de demonstratie wordt beïnvloed. Na die beoordeling heeft de burgemeester drie mogelijkheden. Zij stelt geen voorwaarden en neemt de melding van de demonstratie voor kennisgeving aan. Het is echter ook mogelijk dat zij aanwijzingen geeft aan de organisator van de demonstratie. In het uiterste geval zou zij de demonstratie kunnen verbieden. Dit verbod kan alleen worden gegeven als:

  • De kennisgeving niet tijdig is gedaan
  • De vereiste gegevens niet tijdig zijn verstrekt of

Eén van de onderstaande belangen dat vordert:

  • Bescherming van de gezondheid
  • Het belang van het verkeer
  • Bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden