Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)

Op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) kunnen burgers en bedrijven een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie.

Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde. Overheidsinformatie kan waarde hebben voor partijen buiten de overheid en als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps, visualisaties en analyses. De verstrekte informatie kan daarbij ook worden gecombineerd met andere informatie of data. Verzoeken kunnen niet alleen tot bestuursorganen worden gericht, maar ook tot andere instellingen met een publieke taak en tot archieven, musea en bibliotheken. Overheidsinformatie is met een bepaald doel geproduceerd (gecreëerd, verzameld, vermenigvuldigd of verspreid), namelijk ter vervulling van de publieke taak van een bepaalde instelling. Deze informatie kan ook worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, anders dan het oorspronkelijke doel. Dat heet ‘hergebruik van overheidsinformatie’.

Uitsluiten elektronische weg

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal, heeft op 10 mei 2016 besloten om de elektronische weg niet langer open te stellen voor het indienen van verzoeken op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)”. Dit houdt in dat schriftelijke verzoeken voortaan alleen nog per post kunnen worden ingediend of aan de balie kunnen worden afgegeven. Op het moment dat er toch via de elektronische weg  (o.a. per e-mail, sms, e-formulier, twitter of fax) een Who-verzoek binnenkomt, krijgt de indiener bericht dat het verzoek alleen nog schriftelijk per post kan worden ingediend of afgegeven kan worden aan de balie van het gemeentehuis. Een Who-verzoek moet  schriftelijk en ondertekend worden ingediend. Uw Who-verzoek kunt u richten aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 9106, 6880 HH  Velp”