Veiligheidsplan

Rozendaal is een veilige gemeente. Dat willen we graag zo houden en waar
mogelijk verbeteren. Op basis van de Politiewet stelt de gemeenteraad ten
minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente op het
terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde
en de hulpverlening door de politie. We leggen vast wat we daar al aan doen en waar we
de komende jaren (extra) op in willen zetten. Dit beleid beslaat de jaren 2023
tot en met 2026. U kunt het volledige plan hier vinden.