Stemmen bij volmacht

Kunt u tijdens de verkiezingen van het Europees Parlement op 6 juni 2024 niet zelf naar het stembureau komen? U kunt een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet iemand machtigen. De andere kiezer brengt dan, namens u, een volmachtstem uit.
De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. In het stemlokaal kunt u geen volmacht verlenen.

Onderhandse volmacht

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen. Dit noemen we een onderhandse volmacht. Deze persoon moet, net als u, in de gemeente Rozendaal wonen. U moet allebei uw handtekening zetten op de stempas. Iemand mag niet meer dan 2 machtigingen aannemen en moet de volmachtstem tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen om voor u te stemmen.

Kunt u zelf geen handtekening zetten?

Als u zelf geen handtekening kunt zetten, kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. In dat geval moet op uw identiteitsbewijs de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’ staan.

Kopie identiteitsbewijs bij volmacht

De gemachtigde moet, naast zijn eigen identiteitsbewijs, ook een kopie van uw identiteitsbewijs in het stembureau laten zien. Deze mag op de dag van de verkiezingen maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag ook een kopie van het identiteitsbewijs op een smartphone of tablet laten zien. Om fraude te voorkomen adviseren wij (het gebruik van de KopieID-app en) om het volgende op de kopie te zetten:

  • Dat het een kopie is
  • Dat de kopie bedoeld is voor het stemmen
  • De datum waarop u de kopie afgeeft
  • Uw burgerservicenummer door te strepen. In het document, maar ook in de strook nummers onderaan

Schriftelijke volmacht

Een volmacht kunt u ook schriftelijk regelen. Dit kan in de volgende situaties:

  • U heeft nog geen stempas ontvangen en u kunt daarop ook niet wachten. De stempassen wordt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing toegezonden
  • U heeft geen geldig paspoort of identiteitskaart. Bij het stemmen mag het identiteitsbewijs 5 jaar verlopen zijn
  • downloaden, printen, invullen en versturen. U en de gemachtigde vullen allebei een deel van dit formulier in. Het ingevulde volmachtformulier moet uiterlijk 31 mei 2024 voor 16.30 uur door de gemeente zijn ontvangen

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@rozendaal.nl of per post naar gemeente Rozendaal, Team Verkiezingen. Of naar de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) ingeschreven stond.

Lukt het digitaal invullen niet? U kunt dan het formulier schriftelijke volmacht aanvragen dan wordt het formulier naar u opgestuurd.

U kunt uw aanvraag ook mondeling doen. Daarvoor maakt u een afspraak met de afdeling Burgerzaken. Vul het formulier in en vergeet niet uw geldige legitimatiebewijs mee te nemen naar de afspraak.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. De gemachtigde krijgt daarna een volmachtbewijs waarmee hij, namens u, kan stemmen.

Als u een nieuwe stempas krijgt, kunt u niet meer stemmen met de oude stempas.

Intrekken schriftelijke volmacht

U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt uw stempas ongeldig verklaard. Het volgnummer van deze stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. U kunt dus niet zelf stemmen of een vervangende stempas aanvragen.

Maximaal 2 volmachten

De gemachtigde mag maximaal voor 2 anderen stemmen met een volmacht. De volmachtstem kan alleen tegelijk met zijn eigen stem uitgebracht worden. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau.