Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland

Wilt u in Nederland uw stem uitbrengen?

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan moet u de ‘Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (model Y 32) indienen bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

  • Met deze verklaring geeft u aan dat u in Nederland stemt. En dus niet in een ander land. U kunt namelijk maar één keer uw stem uitbrengen
  • Heeft u de verklaring ingediend? Zolang u in Nederland woont, blijft u in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement
  • Als u wilt stemmen in het EU-land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlement hoe u kunt stemmen in uw land

Digitaal indienen

Mogelijk heeft u een brief ontvangen over het registreren van uw stemrecht binnen Nederland. In deze brief staat een verwijzing naar een digitale aanvraag. Helaas is het om technische redenen momenteel niet mogelijk de aanvraag met uw DigiD te doen, onze excuses hiervoor. Als alternatief kunt u de ingevulde en ondertekende Verklaring stemmen voor Europees Parlement in Nederland (model Y 32) samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mailen naar verkiezingen@rozendaal.nl.

Schriftelijk indienen

Het is ook mogelijk om de verklaring schriftelijk in te vullen. Dit verzoek moet uiterlijk dinsdag 23 april 2024 bij ons binnen zijn. U vindt het Y 32 formulier op de website van de Rijksoverheid. Ook vindt u daar vertalingen naar het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Pools en Spaans.

Stuur het formulier samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar:
Gemeente Rozendaal
Postbus 9106
6880 HH Velp