Wie mag er stemmen?

Op donderdag 6 juni van 7.30 tot 21.00 uur kunt u stemmen. De leden van Europees Parlement worden dan gekozen. Stemmen doet u op het stembureau in het gemeentehuis. Het stembureau is toegankelijk met een rolstoel. 

U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:  

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024
 • Op 23 april in de gemeente Rozendaal bent ingeschreven
 • Nederlander bent óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • Niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

 • Men op de dag van de kandidaatstelling officieel – volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont
 • Men zich (eenmalig) laat registreren bij zijn/haar gemeente met een Y-32 formulier
 • Men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is

Wat u moet weten  

Als u mag stemmen voor het Europees Parlement, dan ontvangt u vanzelf een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 23 mei thuis gestuurd. De kandidatenlijst wordt uiterlijk op 31 mei bij u bezorgd.  

Wat heeft u nodig?  

 • Stempas. Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Als u mag stemmen, krijgt u de stempas uiterlijk 23 mei thuis gestuurd
 • Uw identiteitsbewijs. Dit kan zijn uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dit bewijs mag op de dag dat u stemt maximaal vijf jaar zijn verlopen 

Hoe stemt u?  

 • In het stembureau krijgt u een stembiljet   
 • U opent het stembiljet in het stemhokje
 • U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken 
 • Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is
 • U doet het stembiljet in de stembus. 

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:  

 • Een andere kleur gebruikt dan rood
 • Meer vakjes rood maakt 
 • Tekeningen of teksten plaatst 

Wilt u stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?

Laat uw stembiljet leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar telt niet mee voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.  

Heeft u zich vergist bij het invullen van een stembiljet

Vraag een nieuw formulier bij een medewerker van het stembureau. U krijgt één keer een nieuw stemformulier. 

Wat u verder moet weten  

 • Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen 
 • Heeft u geen stempas ontvangen op 23 mei of u bent u uw stempas na ontvangst verloren? Vraag dan een vervangende stempas aan vanaf 24 mei. U kunt dit digitaal aanvragen tot maandag 3 juni 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken, dat kan tot woensdag 5 juni om12.00 uur    
 • Wilt u stemmen in een andere gemeente? Vraag dan een kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen