Verkiezingen veelgestelde vragen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de verkiezingen van de leden van de Provinciale staten en leden van het waterschap. Kunt u hier niet vinden wat u zoekt, mailt u dan naar gemeente@rozendaal.nl, of belt u met 026 – 38 43 666.

U kunt op woensdag 15 maart 2023 stemmen van 07.00 tot 21:00 uur op het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1.

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 • via uw stempas (onderhandse volmacht)
 • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)
  Onderhandse volmacht
  Met een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing iemand
  anders vragen om voor u te stemmen. U vult daarvoor de achterkant van uw
  stempas in. Doe dat samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker
  dat u de juiste persoon machtigt. De ingevulde stempas geeft u mee aan de
  persoon die voor u gaat stemmen. U moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs
  meegeven. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding op een telefoon of tablet
  zijn.
  De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:
 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u
  wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw
  gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder
  ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Schriftelijke volmacht
  U kunt ook voorafgaand aan de verkiezingsdagen een schriftelijke volmacht
  geven. Het stemmen met een schriftelijke volmacht is bijvoorbeeld ook een
  oplossing als u langere tijd in het buitenland bent. Voor een schriftelijke volmacht
  vult u samen met de persoon die voor u gaat stemmen een formulier in en levert
  deze in bij uw gemeente. U kunt dit formulier ‘verzoek om bij volmacht te
  stemmen’ ook downloaden via de website van uw gemeente. Het formulier moet
  uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente binnen zijn.
  De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:
 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Wilt u in een andere gemeente binnen uw waterschap of provincie stemmen? Dan
moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of
mondeling aan de balie van de gemeente.
Schriftelijke aanvraag kiezerspas
Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kunt
u downloaden via de website van uw of afhalen bij de balie. Een schriftelijke
aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 10 maart bij de gemeente
binnen zijn. Bij het verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden
gevoegd.
Mondelinge aanvraag kiezerspas
Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.
Hiervoor moet u zich persoonlijk melden aan de balie van het gemeentehuis. Bij
het verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden getoond.

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van
een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw
nieuwe provincie of waterschap.
Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven,
bepaalt waar u kunt stemmen. Bij de verkiezingen voor de provinciale staten en
waterschappen is dat 30 januari 2023. Op het adres waar u dan staat
ingeschreven, worden ook uw stempassen bezorgd.

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 1 maart. Heeft u geen stempas
ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de
gemeente.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel
mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. Dit kan schriftelijk, via een
formulier dat u kunt vinden op de website van uw gemeente, of aan de balie van
het gemeentehuis.
Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart binnen zijn bij de
gemeente. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot dinsdag 14 maart 12.00
uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te
vragen.

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempassen en een identiteitsbewijs nodig. U
kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:
• paspoort;
• identiteitskaart;
• rijbewijs uit Nederland;
• een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).
Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of
identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de waterschapsverkiezingen mag u zich ook
legitimeren met een vreemdelingendocument of een identiteitsbewijs uit een
ander EU-land.

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van
vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook
een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

• Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempassen.
• Neem uw stempassen en een geldig identiteitsbewijs mee naar het
stembureau.
• Op het stembureau levert u uw stempassen in. Laat ook uw
identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
• Op het stembureau krijgt u twee stembiljetten. Eén voor de verkiezing
voor de provinciale staten en een voor de verkiezing voor het waterschap.
Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Ook staan
hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
• De stembiljetten neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim.
De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u
stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen
in het stemhokje.
• Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon
op wie u wilt stemmen.
• U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
• Vouw elk stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
• Hierna stopt u elk stembiljet in de daarvoor bestemde stembus. Er staat
er een voor de provinciale staten en een voor de waterschappen.