Verkiezingen veelgestelde vragen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. Kunt u hier niet vinden wat u zoekt, mailt u dan naar verkiezingen@rozendaal.nl, of belt u met 026 – 38 43 666.

U kunt op woensdag 22 november 2023 stemmen van 07.00 tot 21:00 uur op het gemeentehuis van Rozendaal, Kerklaan 1.

U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 • via uw stempas (onderhandse volmacht)
 • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)
  Onderhandse volmacht
  Met een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing iemand
  anders vragen om voor u te stemmen. U vult daarvoor de achterkant van uw
  stempas in. Doe dat samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker
  dat u de juiste persoon machtigt. De ingevulde stempas geeft u mee aan de
  persoon die voor u gaat stemmen. U moet ook een kopie van uw identiteitsbewijs
  meegeven. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding op een telefoon of tablet
  zijn.
  De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:
 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente én dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u
  wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw
  gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder
  ‘schriftelijke volmacht’);
 • uw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Schriftelijke volmacht
  U kunt ook voorafgaand aan de verkiezingsdagen een schriftelijke volmacht
  geven. Het stemmen met een schriftelijke volmacht is bijvoorbeeld ook een
  oplossing als u langere tijd in het buitenland bent. Voor een schriftelijke volmacht
  vult u samen met de persoon die voor u gaat stemmen een formulier in en levert
  deze in bij uw gemeente. U kunt dit formulier ‘verzoek om bij volmacht te
  stemmen’ ook downloaden via de website van uw gemeente. Het formulier moet
  uiterlijk vrijdag 17 november bij de gemeente binnen zijn.
  De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:
 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente als u wonen;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op twee manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.
Schriftelijke aanvraag kiezerspas
Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kunt
u downloaden via de website van uw of afhalen bij de balie. Een schriftelijke
aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vrijdag 17 november bij de gemeente
binnen zijn. Bij het verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden
gevoegd.
Mondelinge aanvraag kiezerspas
Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot dinsdag 21 november 12.00 uur.
Hiervoor moet u zich persoonlijk melden aan de balie van het gemeentehuis. Bij
het verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs te worden getoond.

U ontvangt uw stempas uiterlijk 8 november. Heeft u geen stempas
ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de
gemeente.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel
mogelijk een nieuwe stempas aan bij uw gemeente. Dit kan schriftelijk, via een
formulier dat u kunt vinden op de website van uw gemeente, of aan de balie van
het gemeentehuis.
Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk vrijdag 15 november binnen zijn bij de
gemeente. Aan de balie in het gemeentehuis kunt u tot dinsdag 21 november 12.00
uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te
vragen.

Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en een identiteitsbewijs nodig. U
kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:
• paspoort;
• identiteitskaart;
• rijbewijs uit Nederland;
Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of
identiteitskaart uit Zwitserland.

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van
vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook
een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.

• Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
• Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
• Op het stembureau levert u uw stempassen in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureau lid.
• Op het stembureau krijgt u één stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
• Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
• Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon
op wie u wilt stemmen.
• U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
• Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
• Hierna stopt u het stembiljet in de daarvoor bestemde stembus.

Ondersteuningsverklaring t.b.v. Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023

Op woensdag 22 november vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Tweede Kamer. Om te kunnen meedoen aan deze verkiezingen moeten politieke partijen, die nog geen zetel hebben in de Tweede Kamer, per kieskring waarin zij willen deelnemen, 30 ondersteuningsverklaringen inleveren. Met een ondersteuningsverklaring spreekt u uw steun uit voor het meedoen van een politieke partij.

Wanneer

U kunt een verklaring afleggen van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober 2023. Dit doet u bij de balie van het gemeentehuis.

De balie is open:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 10.30 uur en op woensdag van 14.30 tot 16.30 uur.

Voorwaarden

U woont in Rozendaal.

U neemt een geldig legitimatiebewijs mee.

Hoe werkt het

Download het formulier Ondersteuningsverklaring, print het uit en vul het in. De politieke partij kan u ook het ingevulde formulier geven.

Bij de balie controleert een medewerker of u kiesrecht heeft voor deze verkiezingen en of u in Rozendaal woont.

U ondertekent het compleet ingevulde formulier Ondersteuningsverklaring waar de medewerker van de balie bij staat.

U kunt maar één keer een ondersteuningsverklaring afleggen. Deze ondersteuningsverklaring kunt u later niet meer intrekken.

De medewerker zet een stempel en een datum op het formulier.

U neemt het formulier mee en zorgt er zelf voor dat het bij de politieke partij komt.

Contact

Heeft u vragen over de ondersteuningsverklaringen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@rozendaal.nl.

De ondersteuningsverklaring is te vinden op de website van de Rijksoverheid.