Verkiezingen vragen over soort verkiezing

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. Kunt u hier niet vinden wat u zoekt, mailt u dan naar gemeente@rozendaal.nl, of belt u met 026 – 38 43 666.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten van Gelderland. Deze verkiezing vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. Gelderland heeft 55 Statenleden. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij staan aan het hoofd van de provincie en vormen het parlement van de provincie. Net zoals na de Tweede Kamerverkiezingen, wordt daarna een regering gevormd in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. Een provincie heeft minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden. Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. Provinciale Staten benoemt en controleert het college van Gedeputeerde Staten. De voorzitter van het college is de Commissaris van de Koning. De Koning benoemt de commissaris.

Taken provincie
De provincie heeft 7 kerntaken. Het college van Gedeputeerde Staten bepaalt het beleid op onderwerpen als infrastructuur, milieu en openbaar vervoer. Daarnaast controleren zij of gemeenten en waterschappen hun taken goed uitvoeren.

Provinciale Staten kiest de leden van de Eerste Kamer
De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten en door de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Via deze link kunt u de partijen en kandidaten vinden voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.

Wij zorgen voor het water in jouw omgeving. Zodat je daarin fijn kunt werken, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Ook houden we onze dijken veilig.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft 30 leden. De leden horen bij een politieke partij of groepering. Inwoners kiezen 22 leden tijdens de waterschapsverkiezingen. Belangenorganisaties kiezen 8 leden. Deze 8 zetels noemen we geborgde zetels voor de categorie Natuur, Ongebouwd of Bedrijven.  Vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), LTO Noord en de Kamer van Koophandel (KvK) vullen deze zetels. Alle 30 leden bepalen samen het beleid van het waterschap in hoofdlijnen.

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur beslist over de begroting, en bepaalt de tarieven van de waterschapsbelasting. Ook beslist het algemeen bestuur over grote projecten. Ze controleert ook of de organisatie het beleid goed uitvoert. 

Nederland telt 21 waterschappen. Die zorgen voor schoon en voldoende water en veilige dijken in hun werkgebied. Elk waterschap heeft een algemeen bestuur dat beslist over de koers die binnen het gebied wordt gevaren en het dagelijks bestuur controleert. Het algemeen bestuur wordt democratisch gekozen: elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen, op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Waarom zou ik gaan stemmen?

Omdat water een enorm belangrijke rol speelt in Nederland en jij kunt meebeslissen over hoe we daar in ons gebied mee omgaan. Hoe denk jij dat we het best met langere periodes van droogte om kunnen gaan? Op welke manieren moet het waterschap volgens jou inspelen op klimaatverandering? Door te stemmen zorg jij dat de persoon of partij die hetzelfde over wateronderwerpen denkt als jij een plek krijgt in het algemeen bestuur.

De definitieve lijst met partijen en kandidaten voor de verkiezingen van het nieuwe bestuur van ons waterschap vind je hier.

Overzicht partijen en kandidaten waterschapsverkiezingen 2023