Emmy Olsthoorn nieuwe kinderburgemeester

3 juli 2024, 14:44
Emmy Olsthoorn

Op dinsdag 2 juli om 19.00 uur wordt Emmy Olsthoorn tijdens de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als zesde kinderburgemeester van de gemeente Rozendaal. Emmy gaat zich het komend schooljaar voor kinderen en jongeren inzetten en vergezelt burgemeester Weststeijn en de wethouders bij diverse activiteiten en officiële aangelegenheden.

Sollicitatie

Emmy was één van de twee kandidaten. Een ‘jury’ van vijf leden van de Jongerenraad, waaronder de huidige kinderburgemeester Liselore Wentink, spraken met beide sollicitanten. Alle twee waren zij bijzonder enthousiast en gedreven om zich in te zetten voor kinderen en jongeren in Rozendaal en deelden hun ideeën met de ‘jury’ over wat te doen voor andere mensen in ons dorp, zoals de ouderen en de Oekraïners. Beide dames presenteerden zich met verve, maar er kan er maar één het komend jaar de ambtsketen van de kinderburgemeester van Rozendaal dragen. Uiteindelijk gaf de presentatie van Emmy de doorslag. Emmy is negen jaar en gaat na de zomervakantie naar groep 8 van IKC dorpsschool Rozendaal. Burgemeester Weststeijn: “Wat is het leuk om te zien dat er ieder jaar weer kinderen zijn die zich samen met mij willen inzetten voor ons dorp. Ik heb bewondering voor de kinderen in de selectiecommissie. Zij zijn net zo jong als de kandidaat-kinderburgemeesters, en heel goed in staat om respectvol duidelijk te maken waarom zij de ene kandidaat nét een beetje beter vinden dan de andere. Goed dat zij de beslissing maken over wie hen vertegenwoordigt het komend
jaar. Ik ben blij met hun beslissing. Ik denk dat Emmy en ik heel goed gaan samenwerken.”

Taken

Emmy zal kinderen binnen de gemeente een stem geven. Ze wordt daarbij ondersteund door de Jongerenraad. De Jongerenraad komt circa twee keer per jaar samen onder begeleiding van de wethouder Jeugd, Tineke van der Pas. Daarnaast zal Emmy een rol hebben bij diverse evenementen, zoals 4 en 5 mei, Koningsdag en het sinterklaasfeest. Emmy is de opvolgster van Liselore Wentink, die zich het afgelopen schooljaar kinderburgemeester mocht noemen.

Tijdens de raadsvergadering van 2 juli nemen we afscheid van Liselore Wentink en draagt Liselore de keten over aan Emmy.