Afvalcontainers

Een afvalcontainer is een door de gemeente verstrekt hulpmiddel waarin huisvuil verzameld kan worden.

Huishoudelijk afval wordt niet in vuilniszakken opgehaald, maar met behulp van een 140 liter of een 240 liter container (kleur grijs). GFT-afval wordt opgehaald in een 140 liter of een 240 liter container (kleur groen). Deze hulpmiddelen worden de eerste keer gratis verstrekt en behoren vervolgens tot de huisraad van het huis.

Aanvragen container

Iedere inwoner van de gemeente kan een afvalcontainer aanvragen. De inzamelingshulpmiddelen voor restafval en GFT kunnen worden aangevraagd wanneer:

  • De aanvrager een nieuwe woning betrekt waar geen inzamelingshulpmiddelen aanwezig zijn
  • De aanvrager een bestaande woning betrekt waar geen inzamelingshulpmiddelen aanwezig zijn. Als bij verhuizing geen containers of emmertjes worden aangetroffen, moeten eerst inlichtingen bij de oude bewoners ingewonnen worden. De containers mogen namelijk niet meegenomen worden, want zij behoren tot het huis
  • Een inzamelingshulpmiddel vermist wordt. Als na de wekelijkse inzameling blijkt dat de container vermist is, moet de gemeente Rozendaal worden ingelicht en de politie

Indien een inzamelingshulpmiddel defect is ( b.v. scharnierpunt van de deksel) kunt u contact opnemen met de gemeente. De container wordt dan gerepareerd of vervangen.

Container-stickers

Alleen containers met een sticker worden geleegd door onze afvalinzamelaar. Heeft u een extra container aangevraagd, dan moet deze ook voorzien worden van een sticker. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.

Tarieven afvalstoffenheffing 2023

Inzamelingshulpmiddelen voor afval worden de eerste keer gratis verstrekt. Bij aanvraag van een tweede grijze of groene container zal een eenmalige bijdrage van € 74,00 voldaan moeten worden.

Daarnaast zal uw nota reinigingsheffing worden verhoogd met:

  • € 57,00 (per jaar, per extra groene container)
  • € 170,00 (per jaar, per extra grijze container)

Het recht bedraagt per belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik, dan wel het ledigen van containers voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid.

Afvalstoffenheffing:

  • E√©n of twee personen: € 275,00
  • Drie of meer personen: € 310,00

Informatie

Informatie kan worden verkregen via Email: gemeente@rozendaal.nl of via Tel.: 026 – 38 43 666.