Bedrijfsafvalinzameling

Bedrijfsafval wordt niet door de gemeente ingezameld.

Door de gemeente Rozendaal wordt uitsluitend particulier afval ingezameld. Een bedrijf dient zelf een contract af te sluiten bij een afvalinzamelaar. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de gemeente via email: gemeente@rozendaal.nl of telefonisch: 026 – 38 43 666.

Kosten

De kosten van inzameling zijn voor rekening van het bedrijf.