Klimaatadaptatie

Het klimaat in ons land verandert, evenals in de rest van de wereld. We moeten rekening houden met meer extreme weersomstandigheden dan voorheen.

Pas uw tuin aan aan de toenemende neerslag en hitte

Met verschillende maatregelen kunt u uw tuin aanpassen aan de toenemende neerslag en hitte.

  • Koppel de hemelwaterafvoer van uw huis af van het riool. Het is jammer om schoon regenwater af te voeren naar het riool, terwijl verdroging van de natuur en daling van het grondwaterpeil een groot probleem zijn. Bovendien bestaat het risico dat het riool overloopt bij hevige buien
  • Een regenton vangt regenwater op, wat gebruikt kan worden om het gazon en de planten te bewateren
  • U kunt het regenwater ook naar een ondergrondse infiltratievoorziening leiden. Een grindkoffer zorgt voor een langzame opname van regenwater, waardoor de grond minder snel uitdroogt
  • ‘Hittestress’ is een toenemend probleem, met name in stedelijke gebieden. Minder tegels en meer groen (zoals gras, planten, bomen of een vegetatiedak) zorgen voor verkoeling op hete zomerdagen en betere opname van regenwater. Bovendien is het goed voor bijen en vlinders. Zo bevordert u ook de biodiversiteit!
  • Kies voor planten in de tuin die wat beter tegen drogere periodes kunnen, dan hoeft er minder gesproeid te worden