Duurzaam Rozendaal

De komende jaren steken we de handen uit de mouwen voor de energietransitie. Momenteel zijn we druk bezig met de buurtuitvoeringsplannen Leermolensenk, Delhoevelaan, De Moestuin.

Energie besparen en duurzaam opwekken

Onze ambitie is om Rozendaal in 2050 energieneutraal te hebben ingericht, aansluitend bij de wereldwijde, landelijke en regionale ambities rond energie en klimaat. Dat betekent dat er in 2050 alleen nog energie wordt gebruikt die afkomstig is uit duurzame bronnen.

Om dat te bereiken willen we vanaf nu jaarlijks 1,5% besparen op het energieverbruik en jaarlijks 2% aan duurzame energieopwekking toevoegen.

In het kader van de uitwerking van de warmtevisie voor Rozendaal hebben leerlingen van ’t Rhedens een inspirerend filmpje gemaakt, waarin zij tips geven over de kansen voor duurzaamheid in Rozendaal.