Werkgroep duurzaam groen

Algemeen

De Werkgroep Duurzaam Rozendaal is actief sinds 2017 en bestaat uit betrokken bewoners die veelal in nauwe samenwerking met de gemeente actief zijn op het gebied van duurzaam wonen (energietransitie) en duurzaam groen (biodiversiteit, klimaatadaptatie). Deze webpagina toont de initiatieven van de werkgroep gericht op duurzaam groen. Onze activiteiten op het gebied van duurzaam wonen ziet u hier. Als u interesse heeft om een vergadering van de werkgroep bij te wonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter via erik.kool@kpnmail.nl.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal.

Activiteiten werkgroep: duurzaam groen

Onze werkgroep stimuleert inwoners om hun tuin/erf duurzamer in te richten en stimuleert de gemeente om dat voor de openbare ruimte te doen. Wij denken mee met de gemeente over verrijking van stukjes openbaar groen met  inheemse planten, die insecten aantrekken die gewassen bestuiven en weer voedsel vormen voor vogels, etc. etc. Samen met buurtbewoners gaan we dan aan de slag. Voor kinderen is er de  Kindertuin Rozendaal opgestart met subsidie van de gemeente. De kinderen hebben hun eigen tuintje waarin ze groente en fruit telen en oogsten. Ze komen veel te weten over plantjes en beestjes en andere spannende dingen uit de natuur. De tuincoaches helpen inwoners om hun tuin biodiverser te maken en bijvoorbeeld het hemelwater af te koppelen.

Stichting Rozendaal Groen

De Stichting Rozendaal Groen is opgericht in februari 2021 ter behartiging van formele zaken als verzekering van de vrijwilligers, contractuele zaken en financiën. Het is een stichting die vooral op de achtergrond faciliteert en niet in de schijnwerpers treedt. De stichting heeft ten doel: het entameren en ondersteunen van activiteiten in en nabij de gemeente Rozendaal gericht op verduurzaming, vergroening en bewustwording van onze relatie met de natuur. Er wordt daarbij samenwerking gezocht met de gemeente.

De primaire reden om de stichting op te richten was het opzetten en organiseren van de Kindertuin Rozendaal waarvoor veel formeel moest worden geregeld, zowel qua vrijwilligersbeleid als het correct omgaan met kinderen, gegevensbescherming, financiën, subsidieaanvraag, etc.
Gegevens van de Stichting:

  • RSIN 862299780
  • Bestuur: Bart Poel (voorzitter), Erik Kool (secretaris), Ted de Greef (penningmeester)
  • Contact: erik.kool@kpnmail.nl
  • de statuten
  • Jaarverslag 2021

Het eerste seizoen van de kindertuin is vrijwel afgerond, evaluatie van de ervaringen en financiën en budget zijn gaande en een projectplan voor het seizoen 2022 wordt opgesteld.
Financiële verantwoording zal aan het eind van 2022 op deze plaats worden gepubliceerd. De kindertuin zoekt samenwerking met het IVN en andere kinder-/moestuinen. Een aanvraag voor de ANBI status is ingediend.
Bestuur en vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun tijd en inzet.”

Kindertuin

De kindertuin heeft een prachtige plek gevonden in de pluktuin die in het beekdal ligt langs de Rosendaalselaan. Daar zijn zo’n 15 kinderen van 6 t/m 10 jaar op een eigen stukje grond bezig met zaaien, planten en natuurlijk oogsten. We maken er een feest van. Iedere zaterdagmiddag is de tuin open en kan het tuinclubje aan de gang. Er zijn ook allerlei andere activiteiten zoals een insectenhotel bouwen, jam maken of beestjes ontdekken. Elke zaterdagmiddag zijn er twee vrijwilligers aanwezig die de kinderen begeleiden. Er is een goed op kinderen afgestemd tuinplan en de kindertuin stelt gereedschap, mest, zaaigoed en plantjes beschikbaar. De vrijwilligers krijgen instructie over de activiteiten en worden ondersteund vanuit het kernteam.
Bekijk hier de Flyer Kindertuin Rozendaal of mail voor meer informatie naar: kindertuin.rozendaal@gmail.com

Openbaar groen

Op meerdere plekken in de gemeente zijn inwoners samen met de gemeente bezig om bermen en plantsoenen biodiverser te maken. Hier kunt u een bordje vinden met de tekst: Hier wordt gewerkt aan biodiversiteit.

  • Plantsoen aan Mr van Hasseltlaan

Het rozenperk was aan vervanging toe, ook door de twee  extreem droge zomers. In het voorjaar 2021 is de vrijgekomen grond ingezaaid met een zadenmengsel van meerjarige inheemse planten (de Cruydthoeck , Mengsel N1).  Vaste planten bloeien niet meteen het eerste jaar, dus voor wat snelle kleur en fleur zijn er ook klaprozen en korenbloemen meegezaaid.  Naast de bedoelde planten kwam ook zeer veel melde, spurrie en nachtschade op. Twee intensieve wiedbeurten maakten het voor de kleine zaailingen die we wilden behouden weer makkelijker om door te groeien.
Hier wordt voortaan een keer peer jaar, in de nazomer, gemaaid en het maaisel afgevoerd.
We hopen op een vrolijke bloemenzee met margrieten, biggenkruid, knoopkruid, veldsalie, pimpernel, duizendblad, veldzuring, grasklokjes, wilde marjolein, kleinstreepzaad, st Jans kruid en Wilde peen…. En hopelijk druk bezocht door vlinders en bijen.

  • Plantsoen Kapellenberglaan

Door werkzaamheden in de buurt en opslag van zwaar materieel was een deel van het grasveld erg beschadigd. Hier is de zelfde aanpak gevolgd als op de Mr. van Hasseltlaan.
De spontane opkomst van onkruiden was hier nog weelderiger en er verscheen ook veel roze getint duizendblad dat prima past bij onze toekomstvisie van een bloemrijk grasveld.

  • Veldje bij de ingang van Kasteel Rozendaal.

Hier is vrij veel schaduw en bladval (Beuken, Linden, Plataan ).  Van het blad is, bij wijze van experiment, gebruikgemaakt om een deel van het gras te laten verdwijnen. Op een strook gras is in de winter 2019-2020 een dik pakket herfstblad achtergelaten. In het voorjaar van 2020 kon het verstikte gras worden omgeschoffeld. Ook hier is ingezaaid met zadenmengsel N1 van de Cruydthoeck.
De grasvegetatie bleek hardnekkiger dan verwacht, maar toch zijn er veel planten opgekomen die al een bescheiden bloei lieten zien. Het veldje wordt af en toe met de zeis gemaaid. Blad wordt met de hark verwijderd, dit om eitjes en poppen van insecten niet weg te blazen.

  • Buiten-tuin Rosendael 4

Deze vasteplantenborder voor de taxushaag is helemaal beplant met  inheemse planten. Er groeien heel algemene soorten zoals de Scherpe boterbloem en Duizendblad, maar ook Beemdkroon en Rapunzelklokje. Hopelijk voelen de planten zich hier zo goed thuis dat ze zich ook  in de omgeving gaan vestigen. Zo kan een klein stukje  beplanting een stapsteen voor de natuur zijn.

  • In voorbereiding

Boven aan de Leermolensenk bij de bankjes en de kei

Ziet U mogelijkheden bij u in de buurt ? Neem contact met ons op, wie weet realiseren we voor uw deur het volgende bloemrijke project: tuincoach@rozendaal.nl.

Tuincoach

We hebben deskundige tuincoaches, Eveline den Boer en Dorine Bierbooms, die u kunnen helpen uw tuin zo in te richten dat het de biodiversiteit ten goede komt.  Dit kan beplantingsadvies zijn, tips over een compostbak etc. Hans Aldus draagt ideeën aan voor het afkoppelen en gebruik van hemelwater. Hiervoor zijn vele mogelijkheden en met de droge zomers van tegenwoordig geen overdreven luxe. Contact: tuincoach@rozendaal.nl.

Tips en inspirerende voorbeelden

Door de klimaatverandering worden we gedwongen om met andere ogen naar onze tuin te kijken. Hoe kunnen we beter omgaan met regenwater? Soms is er te weinig van, soms te veel. En dan is het zonde om het kostelijke regenwater in het riool te laten lopen, waardoor het rioleringssysteem inclusief de zuivering overbelast wordt. In de brochure “regenwater in de tuin” vindt u veel nuttige informatie over het beter benutten van regenwater.

Evenementen

Zoals duurzaamheidsmarkt, wandelingen en excursies (links volgen binnenkort).

Betrouwbare bronnen voor nadere informatie

Een verzameling links naar betrouwbare websites over biodiversiteit, hemelwater afkoppelen, minder verharding e.d.