Gelders Monumentenfonds

14 maart 2023, 12:28

Er is nieuws voor monumenteigenaren in de gemeente Rozendaal. De provincie Gelderland heeft eind vorig jaar een lening van € 45 miljoen beschikbaar gesteld voor het Gelders Monumentenfonds, dat is ondergebracht bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Via dit fonds worden hypotheken met gunstige rentevoorwaarden verstrekt aan monumenteigenaren. De leningen zijn bedoeld voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van Gelderse Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Het Gelders Monumentenfonds is al jarenlang populair bij monumenteigenaren. In acht jaar is er ruim € 17 miljoen uitgezet in leningen. Het fonds was hierdoor vorig jaar zo goed als uitgeput. Dankzij de lening van € 45 miljoen kunnen nu circa 45 monumenten per jaar ondersteund worden. Het aanvullen van het Gelders Monumentenfonds heeft niet alleen effect op het Gelderse erfgoed zelf, maar draagt ook bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van onze provincie.

De gemeente Rozendaal wil hierbij monumenteneigenaren wijzen op de mogelijkheden van het Gelders Monumentfonds. De gemeente kan de subsidiabele kosten van een project vaststellen. De hoogte van de verstrekte financiering wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Hiervoor heeft het NRF een formulier beschikbaar. Deze vind je hier. Zo maken we Gelderland gezamenlijk weer een stukje mooier!