WOZ

In de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat alle panden (en bouwgronden) jaarlijks worden getaxeerd door de gemeente. Alle panden worden getaxeerd naar één waardemoment (waardepeildatum). Voor belastingjaar 2022 is de waardepeildatum 1 januari 2021.

Uw WOZ-waarde staat in het WOZ-waardeloket en is daar raadpleegbaar.

U bent het niet eens met de WOZ-waarde

Als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde dan hopen we dat u contact met ons opneemt. De gemeente wil net als u dat de waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Als blijkt dat er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan passen we deze graag voor u aan. Dat kost niets.

Formeel bezwaar

Komen we na uw vraag van ons er niet uit dan kunt u formeel bezwaar maken via de belastingbalie. Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking/aanslag worden ingediend. Bezwaar maken is altijd gratis. U heeft er zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. Deze bureaus geven aan dat ze voor u gratis zijn. Dat klopt niet helemaal.

Als u een bedrijf (bureau of makelaar) namens u bezwaar laat maken, machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u een bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

De taxatie wordt uitgevoerd door

De gemeente laat de taxatie uitvoeren door de Connectie (uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Arnhem, Rheden en Renkum). De gemeente wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer.