Bouwarchief inzien

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen op afspraak inzien. Dit kan door een email te sturen aan: gemeente@rozendaal.nl

Ook kunnen wij de bouwtekeningen en bouwplannen digitaal versturen. Als dit u voorkeur heeft, noteer dit er dan duidelijk bij in uw email.  

Wat kost een aanvraag inzage bouwarchief?

Het inzien en toesturen van bouwdossiers is kosteloos.

Wat kan ik inzien bij de gemeente?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen.
Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in het huis-aan-huisblad ‘In de Roos’ en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Kan ik voor nieuwbouw ook gegevens opvragen?

U kunt bij het archief alleen gegevens opvragen van een volledig opgeleverd project als het gaat om nieuwbouw. Voor inzage in lopende bouwprojecten neemt u telefonisch contact met ons op via Tel.: 026 – 38 43 666.