Erkenning van een kind

De erkenning van een kind regelt het juridisch ouderschap als u ongehuwd bent en ook geen geregistreerd partnerschap heeft. De hoofdregel is: een kind kan door een man of vrouw worden erkend als het één ouder heeft.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

  • Vóór de geboorte
  • Bij de geboorteaangifte
  • Na de geboorteaangifte

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner en van de moeder uit wie het kind wordt (is) geboren
  • Als deze moeder zelf niet meekomt: neem dan een door haar ondertekende verklaring mee waarin zij toestemming geeft voor de erkenning. Als zij niet persoonlijk aanwezig is, kan alleen de erkenning worden geregeld. Voor het kiezen van de achternaam moet de moeder bij de erkenning aanwezig zijn.
  • Onze openingstijden vindt u hiernaast

Uw kind erkennen en naamskeuze

Een erkenning tijdens de zwangerschap heet een ‘erkenning ongeboren vrucht’. Erkenning tijdens de zwangerschap heeft als voordeel dat het kind juridisch gezien meteen 2 ouders heeft. Tijdens de erkenning kunt u de achternaam van het kind ook vastleggen. Bij erkenning van het eerste kind moeten beide ouders aanwezig zijn.

Ouderlijk gezag

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als u niet automatisch het ouderlijk gezag krijgt, heeft alleen de biologische moeder het ouderlijk gezag, mits zij 18 jaar of ouder is. Om ook het gezag te krijgen, moet u gezamenlijk een verzoek indienen bij het Kantongerecht. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag over een minderjarige.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.