Echtscheiden/beëindiging partnerschap

Echtscheiden

Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra de rechtbank het vonnis uitspreekt, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente waar u destijds bent getrouwd. Uw echtscheiding is pas definitief als dit door ons verwerkt is in de burgerlijke stand.

Nodig voor de inschrijving van het vonnis

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • Het originele bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking)
  • Een bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akte van berusting)
  • Deze stukken kunt u opsturen naar: Gemeente Rozendaal, Postbus 9.106, 6880 HH Velp

Datum inschrijving is datum echtscheiding

Als uw beschikking over uw echtscheiding via uw advocaat bij de gemeente binnen is regelen wij de inschrijving zo snel mogelijk. De datum waarop de echtscheiding  is verwerkt op de akte is de formele datum van de beëindiging van uw huwelijk.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

U kunt op twee verschillende manieren de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap regelen:

  • U vraagt een advocaat om een verzoek tot beëindiging van uw partnerschap bij de rechter in te dienen of
  • U maakt zelf een overeenkomst op met uw partner en laat dit door een advocaat of notaris ondertekenen
  • Deze stukken stuurt u op naar: Gemeente Rozendaal, Postbus 9.106, 6880 HH Velp

Zodra uw beëindiging geregistreerd partnerschap is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij de gemeente waar u destijds een partnerschap bent aangegaan. De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap is pas definitief als dit verwerkt is in de burgerlijke stand van de gemeente.