Meldpunt psychische hulp

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen doordat ze in de war zijn. Dan is hulp nodig. Het kan zijn dat de verwarde persoon geen hulp wil. Dan kan verplichte zorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Dan kunt u een melding doen:

Is er sprake van acuut gevaar dan kan onmiddellijk verplichte zorg worden ingezet. Belt u altijd in geval van acuut gevaar:

  • Bellen: 112

Landelijk meldnummer voor niet-acute zorgen over personen met verward gedrag

Bij de regionale meldpunten die niet 24/7 bereikbaar zijn krijgen bellers de mogelijkheid om op werkdagen van 9:00 tot 21:00 uur doorverbonden te worden met MIND Korrelatie. Zij bieden een luisterend oor voor bellers en geven eventueel advies.

Het nummer van het landelijke meldpunt is:

· Bellen: 0800 1205

Belt u overdag (op ma tot en met vrij) dan wordt u doorgeschakeld naar de regio waar u woont. Voor meer informatie hoe het landelijke meldpunt werkt vindt u hier meer informatie.

Iemand doet een melding over u

Verplichte zorg wordt ingezet als u zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengt omdat u in de war bent. In deze situatie nemen andere mensen besluiten over u. U heeft het recht uw wensen te laten horen. U heeft ook recht op hulp van een patiënten vertrouwenspersoon (pvp). Dit is iemand die in dienst is van de Stichting PVP. Wilt u steun van een pvp dan kunt u toestemming geven door uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP.

Bellen: 0900 – 44 48 888
Mailen: helpdesk@pvp.nl

  •