Nevenfuncties College

Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen.

Nevenfuncties burgemeester en wethouders

Op grond van de Gemeentewet moeten de burgemeester en de wethouders bekend maken welke nevenfuncties zij vervullen. Opgave nevenfuncties van de wethouders van de gemeente Rozendaal (artikel 41b juncto artikel 12 Gemeentewet):

NaamFunctieBezoldigd/onbezoldigd
S. WarmerdamEigenaar SPWAdviesbezoldigd

Opgave nevenfuncties van de burgemeester van de gemeente Rozendaal (artikel 67 Gemeentewet)

FunctieBezoldigd/onbezoldigd
Voorzitter bestuur stichting Monumentenwacht Gelderlandonbezoldigd

Opgave nevenfuncties van de burgemeester van de gemeente Rozendaal (artikel 67 Gemeentewet) uit hoofde van het burgemeestersambt:

FunctieBezoldigd/onbezoldigd
Lid van de BAC GHOR (bestuursadviescommissie GHOR) namens de VGGM
Lid van het Dagelijks Bestuur van de K80 (netwerksamenwerking kleine gemeenten)
Lid van de VNG Commissie Informatiesamenleving
Lid kascontrolecommissie VNG-Gelderland
onbezoldigd

onbezoldigd

onbezoldigd
onbezoldigd