Buurtuitvoeringsplannen Leermolensenk, Delhoevelaan, De Moestuin

26 april 2023, 15:52

Samen op weg naar woningen zonder aardgas

We zijn op weg naar een toekomst zonder aardgas voor woningen. Eind 2021 heeft de gemeenteraad hiervoor de transitievisie warmte vastgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld welke alternatieven voor Rozendaalse woningen het meest geschikt zijn om warm te blijven zonder het gebruik van aardgas. In de visie staat ook in welke buurten er kansen liggen voor een gezamenlijke aanpak. Voor 3 buurten is dat het geval: Leermolensenk, Delhoevelaan e.o. en De Moestuin.

Gezien de relatief hoge bebouwingsdichtheid en het type woningen onderzoeken we of een kleinschalig warmtenet voor deze woningen kan worden ontwikkeld. Hiervoor hebben samen met de bewoners van deze wijken een plan van aanpak opgesteld om uiteindelijk te komen tot zogenaamde buurtuitvoeringsplannen. Omdat we niemand gaan verplichten tot deelname aan een eventueel collectief warmtesysteem brengen we ook in beeld hoe woningen individueel het beste kunnen worden voorbereid op een toekomst zonder aardgas. Er is inmiddels al veel werk verzet. En de bewoners denken zelf natuurlijk mee!

Via deze pagina houden wij u op de hoogte. Heeft u vragen of opmerkingen? Bel of email ons gerust. Dat kan via tel.: 026 – 38 43 666 of via email: duurzaam@rozendaal.nl.