Buurtuitvoeringsplannen (op weg naar wonen zonder aardgas)

Wat is er de afgelopen periode allemaal al gebeurd?

Op 4, 5 en 12 oktober 2022 zijn we begonnen met een 3-tal buurtgesprekken.

Op 17 januari 2023 besliste het college van burgemeester en wethouders over een plan van aanpak voor het proces op weg naar een buurt uitvoeringsplan.

Op 24 januari was 2023 er een startbijeenkomst met bewoners.

Op 8 februari 2023 kwam het kernteam (bestaande uit bewoners) bij elkaar.

Op 14 februari vergaderde de gemeenteraad over het proces buurtuitvoeringsplannen en stelde hiervoor aanvullende kaders vast.

Op 1 maart kwam het kernteam (bestaande uit bewoners) voor de 2e keer bij elkaar.

Verslagen april 2023