Nieuws van De Bosrank

9 februari 2024, 11:17

In dit nieuwsitem leest u de actuele informatie over de inrichting van het terrein aan De Del en de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal. Veel gestelde vragen en overige informatie vindt u hier.

Vrijdag 26 april 2024

Opvanglocatie ‘De Bosrank’ blijft langer open

De gemeente Rozendaal heeft besloten om de gemeentelijke opvanglocatie voor ontheemden uit Oekraïne ‘De Bosrank’ te continueren tot in ieder geval 4 maart 2025. Indien de rijksoverheid de kosten van de opvang blijft vergoeden, blijft de locatie open tot 4 maart 2026.

Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne en het grote aantal vluchtelingen in ons land blijft opvang van ontheemden noodzakelijk. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft gemeenten gevraagd om de opvang tot 4 maart 2026 te continueren. Het college van B&W wil verantwoordelijkheid blijven dragen en heeft daarom besloten om de gemeentelijke opvanglocatie ‘De Bosrank’ langer open te houden. Voor een kleine gemeente als Rozendaal drukken de kosten van de opvanglocatie fors op de gemeentebegroting. Over de vergoeding van de kosten is vanuit het Rijk is op dit moment duidelijkheid tot 4 maart 2025. Daarom is besloten om de opvang in ieder geval tot dat moment open te houden. Indien er voldoende financiële zekerheid is, blijft De Bosrank nog een jaar langer open, tot 4 maart 2026.

Het besluit over continuering van de opvang is genomen na raadpleging van verschillende betrokkenen, waaronder buren, omwonenden, overige inwoners van Rozendaal, medewerkers van de gemeente, maar ook bewoners en begeleiders van de opvanglocatie. Uit een enquête onder alle Rozendaals huishoudens kwam naar voren dat, soms onder specifiek genoemde voorwaarden, 92% van de Rozendalers aan de gemeente adviseert om de huidige tijdelijke opvang te continueren. De betrokkenheid van Rozendalers bij het onderwerp is groot: 27% van de huishoudens vulde de enquête in. Bij deze danken we iedereen hartelijk voor zijn of haar reactie, door het invullen van de enquête en/of deelname aan een van de drie dialoogsessies.

Burgemeester Weststeijn: “De ellende in Oekraïne is nog altijd niet voorbij. Huizen en hele steden zijn vernield en de toekomst is voor veel Oekraïners onzeker. In tijden van oorlog wil ook Rozendaal vluchtelingen een veilig tijdelijk thuis bieden. Dat doen we nu al een jaar en dat gaat goed. We merken dat vele Rozendalers net zoals het college van B&W vinden dat we niet weg kunnen kijken van mensen in nood. Juist daarom hebben we besloten De Bosrank nog een tijd langer open te houden.”

Vrijdag 15 december 2023

Weer (bijna) een jaar bijna voorbij

In de donkere dagen voor Kerst is Rozendaal is feestelijk versierd. Alle lichtjes buiten zijn een prachtig gezicht. Het geeft warmte in deze tijd. We naderen het einde van 2023. Het was een bewogen jaar. Wereldwijd: door oorlogen en crises, met klimaatproblematiek en hitterecords die sneuvelen. Nationaal: met grote vraagstukken rond migratie, verduurzaming, stikstof en woningbouw, de val van het Kabinet en daarop volgende verkiezingen. En lokaal, in ons eigen dorp, onder andere door de realisatie van onze opvanglocatie De Bosrank, een plek waar ruim 50 Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk veilig thuis hebben gevonden. In tijden van onrust en zelfs in de milde economische recessie waar we in beland zijn, blijken mensen meer geld uit te geven aan kerstversieringen, zo las ik vanochtend. We hebben behoefte aan warmte, sfeer en rust. We trekken ons terug in huis, met degenen die ons lief zijn.

Ook ik kijk uit naar de feestdagen. Maar ik heb ook nu al weer zin in het volgend jaar. Een jaar waarin wij als uw college van B&W, ondersteund door onze organisatie, ons met evenveel energie als altijd gaan inzetten voor ons mooie groene kasteeldorp. We luiden het jaar graag met u in bij de nieuwjaarsreceptie op maandagavond 8 januari. Komt u samen met ons het glas heffen ? De uitnodiging treft u elders in In de Roos aan.

Graag neem ik u mee in enkele ontwikkelingen die dit jaar voor mij markeren. Ontwikkelingen die zichtbaar maken hoe wereldwijze vraagstukken ook bij ons een plek krijgen.

2023: buurtuitvoeringsplan voor de energietransitie

De invloed van de mens op het klimaat is steeds groter. Dat gaat ten koste van de leefgebieden van dieren en planten. We krijgen vaker last van extreem weer. Het veranderend klimaat kan nadelig zijn voor onze gezondheid. Denk aan luchtwegproblemen door luchtvervuiling, of meer allergieën. Door veranderingen in temperatuur, vochtigheid en neerslag kunnen infectieziekten meer kans krijgen. Ook ons erfgoed wordt bedreigd door klimaatverandering. Denk aan monumenten die funderingsschade oplopen door droogte. Allemaal zaken die wereldwijd spelen, maar ons ook lokaal raken. Daarom werken we al enkele jaren aan een energieneutraal Rozendaal in 2050.

Belangrijke stap in 2023 vormde het proces op weg naar een Buurtuitvoeringsplan voor drie buurten. Daar is gekeken waar kansen liggen voor duurzame warmte in plaats van gas. Elders in deze In de Roos vertelt wethouder Van der Pas er meer over. Wat mij raakte in dit proces was de samenwerking met inwoners uit de betrokken buurten en specifiek met de leden van de Werkgroep Duurzaam Rozendaal. Wát een kennis en energie zit er in die groep!

Duurzaamheid en de energietransitie zijn ingewikkelde thema’s, zoals ook de Werkgroep Duurzaam Rozendaal aangaf bij de raadsinformatieavond eerder deze maand. Ik citeer hen gedeeltelijk: veel betrokkenen, veel afhankelijkheden, complexe nieuwe technologieën. Een rijksoverheid die een opdracht geeft aan gemeenten (‘van het gas af’), waarbij uiteindelijk u, als inwoner, in actie moet komen. Vraagstukken waarvan de kosten (investeringen!) nú gedaan moeten worden en die zich pas in de (verre) toekomst terugverdienen voor de samenleving als geheel.

Want hoe mooi zou het zijn als onze achter-achterkleinkinderen niet gehinderd worden door de effecten van verdroging van onze Posbank, door toenemend natuurbrandgevaar en (drink)watertekort. Hoe mooi als onze kindskinderen niet te maken krijgen met verdere vervuiling van lucht en water en de schadelijke effecten op hun gezondheid. Dat moeten we voor ogen houden, het lange termijn doel waarvan we weten dat we het elkaar kunnen bereiken. Ook in 2024 gaat het college van B&W aan de slag met activiteiten op weg naar een duurzaam Rozendaal, samen met de werkgroep en samen met u.

2023: een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Rozendaal

De Bosrank: zo heet de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Rozendaal die in april 2023 de deuren openden. Enkele maanden daarvoor lieten we als college van B&W u weten dat wij het noodzakelijk vonden om ook in ons dorp mensen op de vlucht een tijdelijk goed onderkomen te bieden. De locatie zit sinds april voortdurend zo goed als vol. Het leven wordt voor alle ruim 50 mensen geleefd, met vaak wat meer hobbels en bobbels dan mogelijk bij u en mij het geval is. Dat is niet verwonderlijk in een situatie met oorlogstrauma’s, ver verwijderd van thuis. Het team op locatie is dus belangrijk, waarbij we sturen op zelfredzaamheid.

Praktisch werken we aan aantal verdere verbeteringen, bijvoorbeeld meer verlichting bij de entree van de locatie, de toevoeging van een kleine fietsenstalling en een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op het terrein. Ook sociaal gebeurt er het nodige. We ondersteunen bewoners bij de zoektocht naar passend werk. Vluchtelingenwerk komt op locatie en biedt hulp bij allerlei juridische vragen van inwoners. We zien nog te veel schoolverzuim bij de kinderen, dus binnenkort komt ene leerplichtambtenaar een avond organiseren voor de ouders. (De leerplicht is in Oekraïne anders georganiseerd en men denkt cultureel anders over wel of niet naar school gaan.)

Om omwonenden te blijven betrekken bij ontwikkelingen op en rond de locatie, hebben we een omwonendenbijeenkomst gepland op dinsdagavond 19 december. Op basis van signalen hebben we de kring van omwonenden iets breder getrokken dan bij vorige bijeenkomsten. Alle genodigden hebben inmiddels een uitnodiging per brief thuis gekregen.

De oorlog in Oekraïne duurt helaas nog voort. Een veilige haven voor gevluchte Oekraïners is hard nodig. Gelukkig hebben wij in Rozendaal ruim 50 vluchtelingen een goede plek kunnen bieden. Dat doen we tot 1 oktober 2024. De vraag is wat we daarna willen, als samenleving en als gemeentebestuur. De noodzaak is onverminderd. Die vraag pakken we in 2024 met u op.

2023: sámen met u!

De vrijwilligers die actief zijn op De Bosrank. Vrijwilligers bij de Plusbus Rheden & Rozendaal, bij de stichting STOER (die senioren ondersteunt in langer thuis wonen), bij MVT Rheden & Rozendaal (mantelzorg en vrijwillige thuishulp), in De Serre van Rozendaal. De vrijwilligers van de Oranjevereniging die een fantastische Koningsdag organiseren. De werkgroep Duurzaam Rozendaal, met de vrijwilligers in de Kindertuin, de energiecoach en tuincoaches. De vrijwilligers die de Sinterklaasviering op het voorplein van het kasteel mogelijk maken*. De vrijwilligers die zich inzetten voor het ZOOM! Kamermuziekfestival, het Muziek aan Huis Festival Velp-Rozendaal en zo veel mensen meer: wij maken samen ons dorp. Ik weet het zeker, dat doen we ook in 2024.

Mede namens het college van B&W,
Ester Weststeijn
Burgemeester

Lezing Mart de Kruif op woensdag 27 september 2023

 • Woensdag 27 september 2023
 • Start om 20.00 uur
 • Inloop vanaf 19.30 uur
 • Locatie: aula van het Rhedens Rozendaal, Kleiberglaan 1, Rozendaal
 • Entree €10,00 (elektronische betaling aan de deur)

De opbrengst komt ten goede aan activiteiten voor de Oekraiense vluchtelingen in Rozendaal en Rheden.

Op woensdagavond 27 september organiseert Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom een lezing door Mart de Kruif. Mart de Kruif is luitenant-generaal buiten dienst. Na een lange militaire carrière, waarbij hij verschillende keren op missie is geweest naar o.a. Bosnië en Afghanistan, is hij tegenwoordig vooral bekend als duider van ontwikkelingen in Oekraïne en Rusland.

Deze lezing is onderdeel van een reeks fondsenwervende activiteiten ten behoeve van de Oekraïense vluchtelingen die momenteel in Rozendaal en Rheden worden opgevangen.

Graag van tevoren aanmelden via rcrozendaalveluwezoom@gmail.com

Vrijdag 1 september 2023

In- en uitstroom

Alle noodwoningen op De Bosrank zijn nog steeds vol en vrijwel alle bedden zijn bezet. Dit past in het landelijk beeld, waarin we zien dat er onverminderd veel opvangplekken nodig zijn. De bezettingsgraad landelijk ligt de afgelopen maanden dicht op de 98%. Onze groep bewoners is redelijk ‘steady’.
Tegelijkertijd zijn de eerste Oekraïners alweer uit Rozendaal vertrokken, naar een andere plek in Nederland of zelfs terug naar Oekraïne. Gezinshereniging en werk in een andere plaats kunnen redenen zijn voor vertrek. Als bewoners vertrekken, komen er vaak dezelfde dag weer nieuwe bewoners. Het terrein aan de Del is de afgelopen weken verder aangekleed. Er staan nu meer picknickbanken, er is meer gras en een klein moestuintje en er zijn veiligheidshekken geplaatst. Ook komen er binnenkort een aantal (kleinere) sportfaciliteiten.

Zomer

De Buurtbarbecue op 12 juli vormde de start van de zomerperiode op De Bosrank. De door de Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom gesponsorde barbecue (waarvoor dank!) was bedoeld voor bewoners, personeel en vrijwilligers van de Bosrank en uiteraard buurtbewoners van de Del en omliggende straten. Eén van de bewoners die in Oekraïne in de horeca werkt, ontfermde zich over een groepje bewoners die samen de salades maakten voor de barbecue, die mooi gegarneerd werden opgediend. De avond was goed bezocht. In een ongedwongen sfeer werd genoten van eten en drinken en kennisgemaakt met de nieuwe buren, al dan niet met behulp van de vertaalapp SayHi.

Op diverse momenten zijn er deze zomer activiteiten op locatie georganiseerd. Soms vooral om iets leuks met elkaar te doen, denk aan T-shirts verven, sieraden maken en sportactiviteiten, soms serieuzer van insteek, zoals Nederlandse taalles. Ook werden er diverse uitstapjes gemaakt, al dan niet met (en betaald door) vrijwilligers, bijvoorbeeld een bezoek aan Kasteel Rosendael en een tripje naar Burgers’ Zoo. Dank aan alle vrijwilligers voor alle inzet. We waarderen het enorm!

Terug naar school; op zoek naar werk

Nu de zomervakantie voorbij is, gaan de jongere kinderen van De Bosrank weer naar school in Rozendaal en Dieren. De kinderen die naar Dieren gaan worden vanaf deze week door locatiemedewerkers met een personenbus gebracht en gehaald. Vrijwilligers hebben in de maanden tussen de opening van De Bosrank in april en de zomervakantie geholpen met schoolvervoer. Ook hiervoor onze grote dank. Mede door een belangeloze donatie kunnen we nu met ‘een eigen bus’ op pad, een voorziening die niet binnen de vergoedingensystematiek van de Rijksoverheid past, maar wel de eenvoudigste oplossing bleek. De jongeren gaan vanaf volgende week naar het voortgezet onderwijs in Arnhem. Voor de volwassenen gaat het zoeken naar en gelukkig ook het vinden van betaald werk door. Het gaat veelal om banen in schoonmaak, werk in de bouw of bijvoorbeeld in de supermarkt.

Oproep: spullen gezocht

U heeft ons de afgelopen maanden al vaak goed geholpen. Via u hebben bewoners vaak precies díe spullen kunnen krijgen waar zij behoefte aan hebben. We zoeken nu specifiek nog naar:

 • Een Spaanse gitaar en diverse andere muziekinstrumenten
 • Schoolspullen, zoals (gebruikte) laptops of tablets, schooltassen en (kleine!) bureautjes
 • Babyspullen voor een baby < 1 jaar (informeer via mail naar specifieke benodigdheden)
 • Kinderbedjes voor twee kinderen < 6 jaar
 • Knuffels/knuffelbeesten voor baby’s/jonge kinderen (graag heel en schoon)

Heeft u nog iets staan? We zijn er blij mee! Mail ons via oekraine@rozendaal.nl

Opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of klachten? Mail naar oekraine@rozendaal.nl. Wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, bel met de locatietelefoon 06 – 22 67 30 90 (ook ’s nachts).

Vrijdag 7 juli 2023

Nieuws uit ‘De Bosrank’

Update met nieuwtjes en bijzonderheden vanuit de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Bewonersoverleg

Net als in ieder ‘huishouden’ is het belangrijk om af en toe stil te staan bij de manier waarop je samen leeft. In de buurten in Rozendaal doen we dat via ‘Buurt aan Tafel’. Ook de Bosrank heeft iets dergelijks nodig. Op 30 juni vond daarom een bewonersoverleg plaats. Een goed overleg, waarin bleek dat de meeste mensen het goed naar hun zin hebben en een ritme vinden in het dagelijks leven, inclusief school en werk. De huisregels zijn nog eens doorgesproken. Belangrijk, juist nu ook steeds meer mensen werken, is dat het stil is tussen 22.00 uur ’s avonds en 8.00 uur ’s ochtends. Er is gesproken over roken (alleen buiten) en over het belang van het schoonhouden van alle ruimtes. Bewoners spraken met elkaar en met de woonbegeleiders over hoe ze elkaar goed aan kunnen spreken als iemand zich niet aan de afspraken houdt, om onderling prettig en veilig samen te leven.

Daarnaast kwam een scala aan praktische verzoeken aan de orde, bijvoorbeeld dat het fijn zou zijn als er vaker een tolk aanwezig is. Daarnaast is er behoefte aan sportactiviteiten (bijvoorbeeld ook een ‘fitness stok’ op het terrein zelf) en zijn er bijvoorbeeld vragen over hoe het werkt als de geleende fiets kapot gaat. Er is gesproken over de Banenmarkt die in de Roskam plaatsvindt, en over de buurt BBQ van 12 juli. Kortom: een goed overleg, dat vast herhaald gaat worden.

Oproep: spullen gezocht

De volgende items worden nog gezocht:

 • Vishengels met bijbehorende accessoires
 • Schilderspullen voor kinderen
 • Spullen om sieraden mee te kunnen maken
 • Lappen stof om kleren/gordijnen e.d. van te kunnen maken
 • 2 naaimachines + garen/naalden (en is er iemand die hierbij kan/wil helpen?)
 • Tafeltennisnetje, -batjes en -balletjes (of heeft iemand misschien nog een tafeltennistafel staan?)
 • Een mountainbike voor een jongen van 7

Verder zoeken we voor een mevrouw die moeilijk ter been is nog een hulpmiddel. Het liefst een scootmobiel, of anders een rolstoel en/of een rollator. Heeft u nog iets staan? We zijn er blij mee! Mail ons via oekraine@rozendaal.nl.

Buurt BBQ

Op 12 juli vindt een buurtbarbecue plaats. Deze is bedoeld voor bewoners, direct omwonenden en alle vrijwilligers die actief zijn op De Bosrank. De bedoeling is dat iedereen in een ontspannen sfeer, met een (vegetarisch) stokje van de BBQ erbij en een ijsje toe, kennis met elkaar kan maken en een gezellige avond heeft. Iedereen die welkom is heeft een uitnodiging van de gemeente ontvangen.

Parkeerverbod rond inrit

Op 4 juli heeft het college van B&W een verkeersbesluit genomen, met het doel om daarmee parkeren direct rond de inrit van De Bosrank (dus direct tegenover en pal naast de Del 1) te verbieden. De aanleiding voor dit besluit is overleg met de brandweer over de brandveiligheid. Tijdens een locatiebezoek heeft de brandweer geconstateerd dat bij een calamiteit de locatie moeilijk toegankelijk is voor bluswagens als er auto’s in de berm tegenover of pal naast de inrit geparkeerd staan.

Om die reden heeft de brandweer verzocht om een parkeerverbod in de berm in de omgeving van de inrit. Het verkeersbesluit van het college wordt nu gedurende zes weken ter inzage gelegd, met de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen (zie de publicatie elders in deze In de Roos).

Bewoners en bezoekers parkeren vanzelfsprekend zo veel mogelijk op de parkeerplaatsen die op het terrein zelf ter beschikking zijn. Het is wel mogelijk dat het parkeerverbod ertoe leidt dat omwonenden verderop aan de Del en aan de Mr. Van Hasseltlaan vaker auto’s voor hun huis geparkeerd kunnen zien staan. Het gaat dan vooral om auto’s van de mensen die werken op de locatie (denk aan de woonbegeleiders), soms om leveranciers of onderhoudsmensen en om eventuele bezoekers van de bewoners van de locatie. We rekenen op uw begrip.
Wanneer u daadwerkelijk overlast of hinder ondervindt, vragen we u dit door te geven via oekraine@rozendaal.nl.

Wanneer direct ingrijpen noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat uw uitrit geblokkeerd is, kunt u 24/7 bellen met de locatietelefoon: 06 – 22 67 30 90.

Vrijdag 23 juni 2023

Hoe gaat het op ‘De Bosrank’?

Inmiddels is ‘De Bosrank’, de opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne in Rozendaal, twee maanden open. Hoe gaat het daar?

Bijna vol

Op een aantal bedden na is de locatie inmiddels volledig bezet met Oekraïense vluchtelingen, inclusief vijf gezinnen met kinderen in alle leeftijden. De mensen zijn ‘aan het landen’. Woonbegeleider Marc vertelt: “De mensen beginnen hun draai te vinden, het loopt steeds soepeler op De Bosrank. Alle kinderen tot en met 12 jaar zijn naar school. Steeds meer mensen zoeken en vinden werk en dat ondersteunen we ook actief.”

School, werk én leuke dingen

Het jongste kind op De Bosrank is 5 jaar en gaat naar de Dorpsschool in Rozendaal. De meeste andere kinderen gaan naar school in Dieren. Veel bewoners zijn op zoek naar werk (sommigen al met succes), al dan niet met ondersteuning vanuit de gemeente en andere instellingen. Op 6 juli vindt een Banenmarkt plaats in De Roskam, die ook bedoeld is voor werkzoekenden van onze De Bosrank.

Coördinator Ina Strating: “Nu de basis redelijk op orde is en mensen hun draai beginnen te vinden, ontstaat er ook ruimte om leuke (en nuttige) dingen met elkaar te ondernemen. Zo staat er voor medio juli een bezoek aan Kasteel Rosendael gepland. Rond diezelfde datum organiseren we ook een Buurt BBQ. Ook worden er lessen Nederlandse taal gegeven, en worden zwemlessen geregeld.”

Vrijwilligers helpen volop met kinderen naar school brengen en doen allerhande andere werkzaamheden. Wilt u ook helpen? We kunnen altijd extra handen gebruiken. Meld u aan via oekraine@rozendaal.nl. Voor de datum en details over de Buurt BBQ melden we z.s.m. meer. Houdt u daarvoor In de Roos en de website van de gemeente in de gaten, zeker als u in de directe omgeving van De Bosrank woont.

Warm

De laatste weken is het warm in ons land. Ook in de noodwoningen is dat goed merkbaar. Locatiemanager Rob van Schaik: “We willen graag (mobiele) airco’s installeren in de wooneenheden en de gezamenlijke leefruimte. Tot die tijd doen we er op andere manieren alles aan om de hitte te beperken. Het zwembadje op het terrein wordt veel gebruikt, we sproeien, en hebben alle ramen open als het ’s avonds wat afkoelt. Tsja, het is overal warm. Zo doe je het thuis ook.”

Vrijdag 26 mei 2023

De Bosrank 

Opvang Oekraïense vluchtelingen 

In de vorige editie van In de Roos vroegen we u om mee te denken over een naam voor de opvanglocatie. We ontvingen zo’n 15 suggesties, van eenvoudig tot heel creatief. Van namen die Rozendaal weerspiegelen (‘Rozendaals Hofje’, ‘De Rozenhoek’, ‘De Dellerhof’) tot namen die vooral tot uitdrukking brengen dat wij mensen hier een veilige en rustige tijd toewensen (‘Oase’, ‘Ons Dorp’, ‘Veilige haven’). En soms een slimme combinatie van beiden: ‘CitaDel’.  

De keuze is uiteindelijk gevallen op ‘De Bosrank’. Deze naam is aangedragen door Ineke Houkes, die er vlak in de buurt woont. Het is een naam die vriendelijk klinkt en het groene karakter van de plek weerspiegelt. De gemeente zorgt voor een mooi naambordje (in het Nederlands en het Oekraïens) op locatie. Dank Ineke voor de winnende naam, en u allemaal voor het meedenken!  

Hoe gaat het op De Bosrank? 

De opvanglocatie is voor ruim de helft vol. Geregeld ontvangen we weer enkele nieuwe bewoners. De begeleiding op locatie is vol in bedrijf. Iedere dag is locatiemanager Rob of één van de zeven woonbegeleiders aanwezig. Twee van de woonbegeleiders koppelen dit aan een andere rol op locatie, namelijk die van triagist (die bepaalt of en welk bezoek aan een eerstelijns zorgverlener noodzakelijk is) en natuurlijk een tolk-vertaler. Het team is in samenwerking met medewerkers van de gemeente en maatschappelijke partners druk bezig met het inregelen van onderwijs voor de kinderen en jongeren, en voor de volwassenen met werk of een andere vorm van een zinvolle invulling van de dag. In de nacht is er de nachtwaker. Er wordt nog hard gewerkt aan losse eindjes in en om de wooneenheden.  

Het leven op de locatie is voor iedereen wennen. Onbekenden, met (net als wij) soms verschillende opvattingen over ‘wat kan’ en ‘wat hoort’ leven immers dicht op elkaar in eenvoudige omstandigheden. Ruimt iedereen zijn eigen troep op? Hoe schoon is schoon? Kookt men met de eigen levensmiddelen, en niet met de spullen die de buurman of buurvrouw voor zichzelf heeft gekocht van het leefgeld? Hoe stil is stil wanneer het avond is? De woonbegeleiders ondersteunen, maar uiteindelijk moeten de bewoners het zo veel mogelijk zelf en met elkaar regelen.  

Vrijgevig 

U heeft wederom massaal gereageerd op onze oproep in de vorige editie van In de Roos om spullen aan te leveren. Van buitenspeelgoed en kinderboeken, inclusief kinderboeken om woordjes Nederlands mee te leren, tot tuinstoelen en -tafels, losse onderdelen en zelfs complete tuinsets. En: 15 goede heren-, dames- en kinderfietsen! Er was zelfs zo veel aanbod dat we niet alles in ontvangst hebben kunnen nemen. Iedereen die iets heeft aangeboden heeft inmiddels bericht terugontvangen. De bewoners zijn er ontzettend blij mee. Uw spullen komen goed terecht. Bedankt!  

Vrijwillig 

Nu de opvang een maand geopend is, komt ook het vrijwilligerswerk in een nieuwe fase terecht, met andere werkzaamheden. Er zijn plannen voor het organiseren van activiteiten. Denk aan een zomerweek en een BBQ, bezoekjes aan de markt en andere activiteiten in de buurt. Er wordt gewerkt aan contact met hobby-/sportverenigingen. Er zijn mensen die naar verschillende locaties gereden moeten worden. Dat kan gaan om noodzakelijk vervoer naar bijvoorbeeld een medisch specialist, maar ook om vervoer naar een leuke activiteit. Zo is er bijvoorbeeld op 2e Pinksterdag een speciaal concert als onderdeel van het Muziekfestival ZOOM!, speciaal voor Oekraïense vluchtelingen in De Roskam in de gemeente Rheden en in De Bosrank in Rozendaal, door het Ruysdael Kwartet met medewerking van Oekraïense muzikanten.  

Op dinsdagavond 23 mei was er een volgende avond voor vrijwilligers in De Bosrank. De vrijwilligers bespraken samen met locatiemanager Rob en gemeentelijk Oekraïne-coördinator Ina welke activiteiten met de bewoners georganiseerd kunnen worden, en welke inzet van vrijwilligers waar en wanneer gewenst is. De komende weken krijgt dit verder vorm. Wij houden u via de In de Roos op de hoogte van de ontwikkelingen en doen indien nodig doen we weer een concreet beroep op uw vrijwillige inzet. Heeft u ideeën of wilt u een bijdrage leveren? Meld dit dan via oekraine@rozendaal.nl

Vrijdag 12 mei 2023

Vandaag is de nieuwe In de Roos verschenen. Er staat ook informatie in over opvang van de Oekraïense vluchtelingen. U vindt hier de tekst.

Vrijdag 28 april 2023

Vandaag arriveren de eerste vluchtelingen in Rozendaal. Twee gezinnen met kinderen en tieners nemen als eerste hun intrek in de woonpaviljoens. Vrijwilligers hebben boodschappen gedaan, zodat zij zich daar niet meteen de eerste dagen druk om hoeven te maken. Er is een tolk aanwezig. We richten ons erop om deze eerste nieuwe bewoners rust en ruimte te geven om hier te wennen. We bieden de praktische ondersteuning die, zeker de eerste dagen, nodig is. In de loop van de volgende week volgen meer nieuwe bewoners.

Alle omwonenden ontvangen maandag 1 mei een informatiebrief in de bus waarin contactgegevens staan van de locatiemanager, de locatie zelf, waar iedereen terecht kan bij opmerkingen, klachten etc.

Woensdag 26 april 2023

Tijdens de Open dag op zaterdag 22 april heeft u met eigen ogen kunnen zien waar de nieuwe bewoners terecht komen. We telden ruim 300 Rozendalers die verspreid over de dag een kijkje kwamen nemen. Dat toont wederom de grote betrokkenheid. We beantwoordden talloze vragen over de begeleiding van de vluchtelingen. Over hoe veiligheid, zorg, gezondheid, onderwijs, werk geregeld zijn. We spraken over het werk dat de Rozendaalse vrijwilligers doen op de locatie. Over de vele spullen die al zijn aangeboden. Er werd een auto vol ter plekke uitgeladen. We kregen spontaan het aanbod voor een grote bank en luie stoelen.

Iedereen heeft op de Open dag kunnen zien dat we met mens en macht werken om vluchtelingen een veilige plek te bieden. We zijn er nog niet. Aanstaande vrijdagmiddag arriveren de eerste vluchtelingen. Terwijl zij hun intrek nemen, worden er nog grotere en kleinere losse eindjes geregeld. Iedereen doet wat nodig is, en meer, om alle tijdelijke nieuwe inwoners van ons dorp een veilige plek te bieden.

Zaterdag 22 april 2023

Flyer: Open dag 22 april 2023 Opvanglocatie De Del

Vrijdag 21 april 2023

De laatste voorbereidingen worden voor de Open dag morgen getroffen.

Gemeenschappelijke ruimte

Dinsdag 18 april 2023

Medewerkers van 50|50workcenter Arnhem (Leger des Heils) hebben vandaag meubilair in de noodwoningen geplaatst. De komende dagen wordt hard gewerkt om alles gereed te maken voor de Open dag aanstaande zaterdag, en de ontvangst van de vluchtelingen volgende week.

Foto: meubilair (bed) geplaatst door medewerkers 50/50 workcenter Arnhem (Leger des Heils) in noodwoning vluchtelingen.

Vrijdag 14 april 2023

De In de Roos is weer verschenen. Hier vindt u de tekst die gaat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Er wordt onder andere ingegaan op de tweede vrijwilligersbijeenkomst (inclusief een oproep voor spullen). Ook het programma van de Open dag staat vermeld.

Dinsdag 11 april 2023

De medewerkers van DailyCabin in Arnhem bouwen de noodwoningen die geplaatst worden aan de Del. Vandaag bezochten burgemeester Ester Weststeijn, gemeentesecretaris Bas Pelgrum, projectleider Dennis Knuist en locatiemanager Rob van Schaik de bouwplaats van DailyCabin. Alle medewerkers werden persoonlijk bedankt en ontvingen taart van de gemeente.

Medew. DailyCabin, burgemeester en secretaris Rozendaal, locatiemanager en projectleider op opvanglocatie

Donderdag 6 april 2023

Dinsdag 11 april vindt vanaf 19.30 uur weer een vrijwilligersbijeenkomst plaats. Degenen die zich al hebben aangemeld, hebben per mail een uitnodiging ontvangen. Wilt u ook komen, dan bent u van harte welkom. 

Vrijdag 31 maart 2023

Vandaag hebben alle inwoners weer de In de Roos ontvangen. In de vorige editie van In de Roos bent u geïnformeerd over het feit dat maandag 24 april de definitieve openingsdatum van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen is. Zaterdag 22 april is daarom een Open Dag voor iedereen die een kijkje wil nemen. Meer informatie hierover volgt in de volgende In de Roos. De tekst die specifiek gaat over de opvanglocatie kunt u hier lezen.

Woensdag 29 maart 2023

Op de locatie aan de Del wordt volop gewerkt. Zo is afgelopen dinsdag 28 maart het kleinste paviljoen achterop het terrein geplaatst. Komende dinsdagen 4 en 11 april worden de overige paviljoens geplaatst.

Paviljoen achterop het terrein

De riolering wordt intussen helemaal doorgelegd tot achterop het terrein. Ook worden de kabels voor stroom en internet gelegd, en worden voorzieningen getroffen voor de wateraansluiting. 

Graafwerkzaamheden

Dinsdag 21 maart 2023

Op deze eerste lentedag zijn 2 cabins geplaatst die bedoeld zijn voor het sanitair.

Foto: 2 cabins t.b.v. sanitair zijn geplaatst ((c) Bedmobile)
2 cabins zijn geplaatst, bedoeld voor het sanitair ((c) Bedmobile)

Tussen de bomen wordt met de hand gegraven. Dit gebeurt om de boomwortels zo goed mogelijk te beschermen.

Foto: graafwerkzaamheden op de locatie gebeuren deels met de hand ((c) Bedmobile)
Gegraven wordt deels met de hand om boomwortels te beschermen ((c) Bedmobile)

Maandag 20 maart 2023

Op de inrit naar het terrein zijn inmiddels rijplaten gelegd. Hierdoor kunnen vrachtwagens en ander verkeer goed het terrein oprijden.

Foto: rijplaten liggen inmiddels op de inrit naar het terrein ((c) Bedmobile)
Rijplaten liggen inmiddels op de inrit naar het terrein ((c) Bedmobile)

Ook heeft de leverancier de eerste noodwoning(en) op het terrein gezet. Deze worden op een later moment aan elkaar geschakeld tot paviljoens. 

Foto: de eerste noodwoningen worden geplaatst op het terrein ((c) Bedmobile)
De eerste noodwoningen worden geplaatst op het terrein ((c) Bedmobile)

Vrijdag 17 maart 2023

Vandaag hebben alle inwoners weer de In de Roos ontvangen. De tekst die specifiek gaat over de opvanglocatie kunt u hier lezen. Er wordt in de tekst met name melding gemaakt van het feit dat de opvang van Oekraïense vluchtelingen plaatsvindt vanaf maandag 24 april.
Op de zaterdag vóór de opening – 22 april – vindt daarom een Open dag plaats. Iedereen die dat wil is 22 april welkom om een kijkje te komen nemen op het terrein en in de noodwoningen. Het programma van de Open dag wordt later bekend gemaakt.

Donderdag 16 maart 2023

Vandaag is zand aangebracht waar de inrit komt. Bedmobile, leverancier van de noodwoningen, gaat op dit zand en over het hele terrein rijplaten aanbrengen. Op het terrein komen rijplaten om spoorvorming te voorkomen, op het zand om schade aan wortels te voorkomen. 

Afbeelding: impressie opvanglocatie de Del van bovenaf
Impressie opvanglocatie de Del van bovenaf ((c) Bedmobile)

Dinsdag 14 maart 2023

Vandaag zijn twee beuken aan de zijkant van de inrit ingepakt. Dit wordt gedaan om schade aan de stammen te voorkomen door in- en uitrijdend verkeer tijdens de bouwwerkzaamheden.

Foto: ingepakte beuken bij inrit opvanglocatie
Ingepakte beuken bij inrit opvanglocatie

Maandag 6 maart 2023

 • Vanavond is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor inwoners die een handje willen helpen bij de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Maar liefst 33 inwoners waren aanwezig. Iedereen wil zich graag inzetten. Eind maart volgt een 2e bijeenkomst op de locatie aan de Del. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Vrijdag 3 maart 2023

 • Vandaag is In de Roos weer verschenen. Hier leest u een bijdrage van wethouder Tineke van der  Pas. Zij vertelt over de informatiebijeenkomst voor vrijwilligers op maandagavond 6 maart. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u zich aanmelden via oekraine@rozendaal.nl.

Vrijdag 24 februari 2023

 • Vandaag is de concept plantekening van de inrichting van het terrein naar de klankbordgroep gemaild.
 • Tevens is er maandag 6 maart om 19.30 een informatiebijeenkomst gepland voor inwoners die zich willen inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen.

Dinsdag 21 februari 2023

 • Vandaag zijn op het terrein weer snoeiwerkzaamheden uitgevoerd (zie onderstaande foto). Helaas is bij het inrijden van de versnipperaar de stoeprand beschadigd. Deze wordt zo snel mogelijk opgeknapt.
 • Verder hebben de leden van de klankbordgroep vandaag per mail een verslag ontvangen van de bijeenkomst vorige week woensdag. De weergave van het verslag vindt u hier.
Situatie na het snoeien en maaien.

Vrijdag 17 februari 2023

 • Vandaag verschijnt weer de In de Roos. Alle inwoners ontvangen de In de Roos elke twee weken op vrijdag in de brievenbus. In deze bijlage leest u het voorwoord van burgemeester Ester Weststeijn, waarin zij ingaat op de ontwikkelingen rond de locatie en opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

Donderdag 16 februari 2023

 • Vandaag eerste activiteit op het terrein: snoeien
  Woensdagavond 15 februari tijdens de bijeenkomst van de tijdelijke klankbordgroep is bekend gemaakt dat donderdagmorgen 16 februari de eerste snoeiwerkzaamheden plaatsvinden. Ook lag de quickscan flora en fauna ter inzage. Deze quickscan kunt u hier lezen.
  Het is goed te benadrukken dat onze intentie is om terughoudend om te gaan met het verwijderen van groen en bomen op het terrein. Dit om de natuurlijke reeds aanwezige groenbeschutting naar naastgelegen percelen zo veel mogelijk te behouden.
Foto: 1e activiteit op de opvanglocatie De Del: snoeien
“Gemeentelijk beheerder openbaar groen Jaap Wijlhuizen inspecteert zorgvuldig waar wel en niet gesnoeid mag worden”.

Woensdag 15 februari 2023

Foto: informatiemateriaal (kaartjes van opvanglocatie)

2, 6 en 7 februari 2023

 • Drie inloopbijeenkomsten
  Op donderdag 2 en maandag 6 februari vond ’s avonds een inloopbijeenkomst plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Dinsdagmiddag 7 februari vond de derde en laatste inloopbijeenkomst plaats. In totaal waren circa 100 inwoners aanwezig om met het college van B&W en gemeentemedewerkers van gedachten te wisselen, vragen te stellen en eventuele zorgen te delen. Tijdens de 2e en 3e inloopbijeenkomst is een presentatie verzorgd. Deze presentatie vindt u hier.

Donderdag 2 februari 2023

 • Schriftelijke bekendmaking aan omwonenden/inwoners en media
  Via persoonlijk bezoek en/of een speciale, per post verzonden omwonendenbrief (zowel in Rozendaal als in Velp) zijn direct omwonenden van De Del op donderdag 2 februari geïnformeerd. Alle overige inwoners hebben een algemene inwonersbrief per post ontvangen. Aan het eind van de middag zijn de regionale en lokale media via een persbericht geïnformeerd.
 • De omwonendenbrief Rozendaal vindt u hier
 • De omwonendenbrief Velp vindt u hier
 • De algemene inwonersbrief vindt u hier
 • Het persbericht vindt u hier

Woensdag 1 februari 2023

 • Besloten raadsinformatiebijeenkomst
  Woensdagavond 1 februari hebben de raadsleden kennis kunnen nemen van het collegebesluit. Dit gebeurde in een besloten raadsinformatiebijeenkomst.

Dinsdag 31 januari 2023

 • Collegebesluit
  Miljoenen mensen zijn door de oorlog uit Oekraïne gevlucht. Ruim 70.000 daarvan verblijven in Nederland. Ook in Rozendaal worden vanaf rond 1 april 2023 vluchtelingen opgevangen op een terrein aan De Del. Het college van B&W heeft dit op dinsdag 31 januari besloten.

  Er komen op het terrein aan De Del circa 26 noodwoningen in 4 paviljoens. Meer informatie over onder andere de inrichting van de noodwoningen en het terrein De Del vindt u in de lijst met veelgestelde vragen. De noodwoningen zijn geschikt voor maximaal 55 vluchtelingen.

  De opvanglocatie wordt uiterlijk 1 oktober 2024 gesloten.